Afbeelding
Foto: Shutterstock

De mening van Enschede: Armoede in 053

Algemeen

Ook nieuwsgierig naar hoe Enschede denkt over bepaalde zaken? André le Loux en Evert den Boef ook! Zij dagen u uit om over onderwerpen na te denken en uw mening te geven. De reacties worden in de volgende Huis aan Huis Enschede gedeeld. Stuur uw reactie van maximaal 200 woorden (onder vermelding van naam) naar demeningvanenschede@dwfmedia.nl voor dinsdag. De redactie behoudt zich het recht voor om reacties niet te publiceren.

Met 18 procent van de bevolking onder de armoedegrens wordt Rotterdam beschouwd als de armste stad van Nederland. Op grond van zo’n beoordeling vallen buiten de randstad ook Enschede, Groningen, Leeuwarden en Arnhem in de top 10. Armoede kan allerlei oorzaken hebben. Denk aan emotionele en onverwachte gebeurtenissen zoals scheiding, coronacrisis, stijgende energieprijzen, toenemende inflatie, faillissement en persoonlijke factoren zoals chronische ziekte, psychische problemen of licht verstandelijke beperkingen.

Het UWV constateert dat in een jaar tijd de mensen met geldproblemen onder de uitkeringsgerechtigden bijna verdubbeld is en worden doorverwezen naar het Geldzorgenteam. Zij kunnen de uitkeringsgerechtigden helpen om meer grip te krijgen op de financiën, een voorschot regelen of overdragen aan de gemeentelijke schuldhulpverlening. 

Dat laatste is pas sinds 1 januari 2022 wettelijk toegestaan. Hoewel het werk niet direct met UWV te maken heeft, vindt de uitkeringsinstantie het belangrijk cliënten met schulden te helpen omdat die belemmerend kunnen werken voor de terugkeer op de arbeidsmarkt.

Momenteel leven er ruim 12 duizend Enschedeërs onder de armoedegrens en is er inmiddels de energiearmoede bijgekomen. Om mensen te ondersteunen heeft de gemeente vorig jaar een bedrag van ruim 5,7 miljoen euro van het Rijk ontvangen. Wel heeft het rijk voorwaarden gesteld hoe het geld besteed moet worden. Het College van B&W heeft daarom besloten dat het geld wordt besteed aan huishoudens met een laag inkomen, in combinatie met een slecht geïsoleerde woning. Het doel is het verlagen van de energierekening. Het geld moet wel dit jaar worden besteed. In Enschede is de steun van de gemeente gefinancierd door het rijk waardoor zij dus doet wat ze moet doen. Voor verdere steun worden cliënten doorverwezen naar de Stadsbank Oost Nederland. Het is wel zaak dat de cliënten de eerste, de vaak moeilijke stap, zelf moeten zetten. Je kunt je te allen tijde aanmelden want er is zeker een weg naar stabiliteit en een schuldenvrije toekomst. Na de aanmelding ontvang je een uitnodiging en gaat één van de consulenten met je in gesprek over budgetbeheer en een oplossing voor je schulden. Je kunt je ook aanmelden voor een gesprek met één van de bewindvoerders.

Na jaren van streng sociaal beleid wordt Enschede socialer, een ontwikkeling die zich door zal zetten. ‘De menselijke maat’ is de norm geworden voor groepen in de samenleving die wat kwetsbaarder zijn en steun nodig hebben.

Via de Voedselbank, die wekelijks 500 voedselpakketten uitdeelt, kunnen de mensen extra geholpen worden. 

Hoewel de minimumlonen fors zijn gestegen en de daaraan gekoppelde uitkeringen, kun je je afvragen of dit voldoende is in de strijd tegen armoede. De inflatie is immers ook 12 procent geweest. Wat vindt u? Moet het minimumloon voldoende zijn om rond te kunnen komen en is dat zo? Is dit voldoende om rond te komen? Krijgen de mensen voldoende steun bij armoede? Klopt het dat de regels minder streng zijn geworden om steun te krijgen? Wat is uw mening?

Reacties Subsidies

“Subsidie is kunstmest” zei wijlen conferencier Wim Kan. Het schijnt, dat met verstrekken van geldelijke ondersteuning meer lukt, dan zonder een financiële injectie. Kijk daarbij maar naar de “glasplaten” op de daken. Nu blijkt, dat het allemaal goed gaat, wordt langzaam de financiële ondersteuning afgebouwd. Ik denk, als men in Nederland de geldstroom die subsidie heet nog verder dichtdraait veel activiteiten zullen stoppen.
Klaas Dragtstra

Moeilijk. Ik zou subsidie geven om iets in gang te zetten, te stimuleren. Maar er wel een einddatum aan verbinden.
Jouke de Vries

Stichting 55+ is waarschijnlijk gedoemd om op te houden te bestaan. Dat is wel heel erg verdrietig. Zij kunnen wel wat structurele subsidie gebruiken!
Bas Lilian Sorgdrager

Subsidie geven is noodlijdende te laten overleven. Ik zie ook hoe het in de voetbal wereld gaat! Je geeft miljoenen en de rekening van vernieling is voor de gemeente of de staat, maar bij culturele instellingen zie ik nog wel een positief, want dat heeft bijna iedereen wel lief. Dus ik zou persoonlijk gaan proberen om het subsidiegeld beter te gaan beheren.
Jos en Herta Stoevenbeld

Afbeelding
Twee thuiswedstrijden op rij na zeperd in Waalwijk 19 uur geleden
Afbeelding
Twentsch Hooratelier viert eerste lustrum met twee open dagen 19 uur geleden
Afbeelding
Solar Boat Twente heeft haar eerste race gevaren 20 uur geleden
Afbeelding
Eerbetoon Eddy van der Ley aan zielsverwant 20 uur geleden
Afbeelding
Wees welkom in de muzikale woordeloze wereld van Lejo 26 sep., 08:54
Afbeelding
De Musical Dinnershow 25 sep., 14:53
Afbeelding
Nieuwe startersgroep Loopgroep Avanti 25 sep., 12:34
Afbeelding
Muziek met Nesjomme in Vestzak 24 sep., 13:47