Afbeelding

Is online kopen nadelig voor het Enschedese winkelbestand?

Algemeen

Ook nieuwsgierig naar hoe Enschede denkt over bepaalde zaken? André le Loux en Evert den Boef ook! Zij dagen u uit om over onderwerpen na te denken en uw mening te geven. De reacties worden in de volgende Huis aan Huis Enschede gedeeld. Stuur uw reactie van maximaal 200 woorden (onder vermelding van naam) naar demeningvanenschede@dwfmedia.nl voor dinsdag. De redactie behoudt zich het recht voor om reacties niet te publiceren.

Tien jaar geleden was het toekomstbeeld van winkelen in de binnenstad van de Nederlandse steden niet al te rooskleurig. We gingen met z’n allen steeds meer online kopen. Eén van de redenen waardoor je in winkelstraten steeds meer leegstaande winkelpanden zag verschijnen. 

Volgens een aantal Enschedese ondernemers worden er nog steeds veel internetaankopen gedaan, zij denken dat hun verkopen daar minder van worden. Wat je ook ziet is dat ondernemers met fysieke winkels teruggaan naar webshops, de klantenkring hebben ze al opgebouwd, ze zijn dus verzekerd van hun verkopen. Zij kunnen zich focussen op één verkoopkanaal en besparen op de dure huur in de binnenstad. 

Marktonderzoeker Locatus ziet wel een aantal veranderingen doordat na corona het toerisme weer op gang is gekomen en dat het gratis retourneren van online gekochte artikelen misschien gaat verdwijnen. Het zijn redenen voor consumenten om toch weer de winkelstraten op te gaan zoeken. 

Het valt op dat de gemeente Enschede niet stil heeft gezeten want de stad is aantrekkelijker geworden, maar volgens het Ondernemersloket moeten we niet te gauw tevreden zijn. We zien relatief nog wel wat kleinere panden leegstaan, maar er is meer behoefte aan grotere panden. Momenteel zijn die nog met mate beschikbaar. Ondernemen blijft dagkoersen, je zult moeten blijven investeren want online kopen blijft een belangrijke en een groeiende speler. Uit onderzoek is gebleken dat online winkelen minder slecht is voor het milieu dan het kopen van fysieke producten. Wat veel belastender voor het milieu is de grondstoffenwinning, de productie ervan en de distributie van de fabrieken naar de winkels. 

Gezellig “winkelen” doe je in de stad of de winkelcentra in de wijken. In de binnenstad zijn er parkeerkosten en in de buitenwijken niet. Er gaan ook veel mensen naar de (dag)markten. Het winkelende publiek wil graag de producten zien, bekijken, vasthouden en kopen, dan heb je het direct. Er zijn ook klanten die de producten niet direct kopen, zij gaan de prijzen vergelijken bij de webshops en dan kopen waar het product het voordeligst is. Graag uw ervaring en mening!

Reacties Asielbeleid

Denk dat een oplossing niet direct wordt gevonden, zolang iedereen wel een mening heeft. Misschien is het een oplossing om naast de huidige situatie te brainstormen hoe het beter zou kunnen. Nadeel daarvan is, dat het ook weer een mening is. 
Klaas Dragtstra

Asiel is prima, maar uitgeprocedeerde en gelukzoekers enkele reis terug, beetje het Australische beleid.
Henk de Vries

Mensen die uit een land in oorlog komen moeten asiel krijgen maar de gelukszoekers moeten zo snel als het kan uitgezet worden. Dus niet wegzenden maar wegbrengen naar midden Afrika, volgens mij zijn hier afspraken over gemaakt. Ook moeilijker maken door middel van hogere toelatingseisen. Het mag niet zo zijn dat onze eigen burgers achtergesteld worden bij het toewijzen van een woning. 
Henk Vogelzang

Vanzelfsprekend moet Nederland mensen in nood gastvrij opvangen en asiel bieden. Dat mag wel wat ruimhartiger dan deze regering doet. Mensen die hier naartoe komen omdat ze het economisch beter willen hebben voor zichzelf en de kinderen begrijp ik volkomen. Als er in de landen waar zij vandaan komen niet iets verbeterd zullen ze blijven komen! (Zou ik ook hebben gedaan) om deze toestroom te beïnvloeden zullen we deze mensen in eigen land perspectief moeten bieden. 
Dirk - Jan Jonkers

Ik denk dat als ik in een gelijke situatie zou zitten als “gelukszoeker” zonder enig perspectief in eigen land ook op weg zou gaan. Onze zeer vroege voorouders kwamen zo ook van de Russische toendra’s. 
Eddy Kokhuis

Steeds meer mensen zullen gaan inzien dat het asielbeleid amoreel is. Veel asielzoekers sterven onderweg. Kinderen, vrouwen en mannen worden aangemoedigd gevaarlijke reizen te ondernemen langs migratieroutes, terwijl mensenhandelaars fortuinen verdienen. Een groot deel van de asielzoekers bestaat uit mensen voor wie gezinsmigratie geen optie is en die ook te laag zijn opgeleid om als studie- of arbeidsmigrant te komen. Ze daarom misbruik maken van asiel om toch -via tal van veilige landen- naar een in hun ogen welvarend land als Nederland te komen. Terwijl het voor Nederland betekent ‘import van armoede’. Ook na lange tijd heeft minder dan de helft werk en leeft de rest van een uitkering (het verschilt per groep). De nettokosten zijn enorm: zo’n 6 ton per 1e asielverzoek (contante waarde levensloop). Daar komt bij de wachttijden voor een sociale woning neemt toe als een gemeente veel statushouders huisvest of zoals nu de bedoeling is worden verplicht meer te huisvesten. Veel twintigers die niet kunnen kopen of huren in de vrije sector wonen nu noodgedwongen bij hun ouders. En de leefbaarheid in de buurten waar statushouders terechtkomen neemt af: Lagere ervaren buurtcohesie en thuisgevoel; Toename onveiligheidsgevoel en criminaliteit; Lagere economische groei in West-Nederland en in regio’s met veel hoogopgeleiden.
Daarnaast treedt er verdringing op onder laagstbetaalden. De statushouders (en ook Oekraïners nu) concurreren vooral met mensen die op hen lijken -autochtonen met een laag inkomen en eerdere cohorten laagopgeleide immigranten- om dezelfde schaarse huurwoningen, laaggeschoolde banen en voorzieningen. Kortom, het huidige asielbeleid brengt mensenlevens in gevaar, betekent voor Nederland import van armoede en andere problemen en ondermijnt de verzorgingsstaat, waarbij ‘de lage inkomens’ -waaronder veel eerdere cohorten immigranten- de prijs betalen. 
Erwin Versteeg

Erwin Versteeg, klopt helemaal wat jij zegt. Een paar aantekeningen, ik wil duidelijk hebben dat ik niet tegen buitenlandse mensen ben in het algemeen, ik heb juist vrienden onder hen, zij zijn dan meestal al langer in ons land en spreken Nederlands. Dan: de sociale cohesie, afgelopen Hemelvaartsdag donderdag 18-5-23 was er een mix van een braderie en curiosa- en rommelmarkt op het Van Heekplein in Enschede. Als voorbeeld noem ik specifiek deze markt omdat het in mijn beleving exact weerspiegelt wat er aan de hand is in Nederland....ik liep langs kraampjes waar mensen als verkoper in veel gevallen chagrijnig achter stonden. Het viel me echt op dat bijna niemand gezellig met klanten en ook niet met mede-standhouders aan het kletsen was. Ik ben nogal sociaal en probeerde “Goedemiddag” maar niemand zei iets terug en keek dwars door mij heen. Ik vroeg aan de dame bij het kraampje voor de C&A waarom ze niks terug zei, en ze haalde haar schouders op en legde in een voor mij niet te definiëren taal iets uit ...ik begreep haar gebarentaal als dat zij geen 1 woord Nederlands sprak...! Ik vind dit zorgwekkend. Hoe is het mogelijk dat zulke mensen dan toegelaten worden op een openbare markt, ik zou zeggen dat de minimale vereiste ervoor is dat je kunt spreken in een aantal wereldtalen. Er was door deze taalkloof geen gezelligheid en ik was de dames met het sieradenkraampje van acrylverf dan ook zeer dankbaar dat zij mij in gewoon Nederlands konden beantwoorden hoe zij deze sieraden maakten. Een praatje maken is zo waardevol voor alleenstaande mensen. Maar ik denk dat ook gezinnen en anderen dit kunnen waarderen. Er is geen samenleving als je elkaar niet begrijpt. En ik pleit voor verplichte taallessen met diploma als mensen asiel aanvragen. Dat moet toch ook online kunnen. Geef iedereen een bruikleen tablet. 
Miranda Veurink

Miranda Veurink, als je opkomt voor de eigen mensen cq huidige inwoners, wil niet zeggen dat je iets tegen andere volkeren cq buitenlanders hebt. Wat echter onhoudbaar wordt is de kom maar binnen en we blijven geven zonder dat velen een bijdrage leveren cq ooit een bijdrage zullen leveren aan de opbouw en bloei van ons land. Als we barmhartig willen blijven zullen we keuzes moeten maken. Mijn keuze is duidelijk! 
Erwin Versteeg

Erwin Versteeg, zo is dat! Bedankt voor de aanvulling! 
Miranda Veurink

Australië heeft het in ieder geval slimmer aangepakt dan Europa. Gelukzoekers die overlast geven en niks toevoegen aan de samenleving retour eigen land! 
Rene van der Veen

Asielopvang zal er altijd moeten blijven zolang wij mensen oorlog voeren. Deze mensen krijgen een verblijfsstatus tot dat de situatie weer veilig is in hun land. Tevens voor mensen die asiel aanvragen omdat ze in hun land niet veilig zijn. Neem ze zo snel mogelijk op in ons arbeidsproces en zorg voor iedereen voor een goede (verplichte) scholing. Zorg vervolgens dat deze mensen met een verblijfsstatus, ook met kinderen die hier opgroeien, indien de situatie veilig is weer terugkeren naar hun vaderland binnen een periode van vijf jaar. Na die vijf jaar, omdat de situatie in hun land niet veranderd is, en ze volledig participeren in onze samenleving, komen ze in aanmerking voor een permanente status. Echter om te voorkomen dat grote mensenmassa’s hun heil zoeken in welvarende landen moet het beleid om en niet het asielbeleid. De welvarende landen moeten hun welvaart beleid omzetten in welzijnsbeleid. We moeten af van steeds maar economische groei. We moeten af van de wegwerp industrie/cultuur en zorgen dat goederen duurzamer en langer meegaan en te repareren zijn. Spaarzaam omgaan met middelen. Door minder groei hebben de ontwikkelingslanden kans het been economisch bij te trekken en te groeien naar en humane situatie. Gaat het in die landen beter dan loopt automatisch de stroom economische vluchtelingen terug. Voor een beetje betere humane situatie verlaat je je familie en cultuur niet. Zij die denken dat door verminderde groei er massa ontslagen zullen volgen het volgende. De westerse landen kampen allemaal met een enorme vergrijzing. Die moet nu met onze economische groei opgevangen worden door mensen in het buitenland te werven. Hoe krom kan het zijn. Van welvaart naar welzijn hoeft geen proces van achteruitgang of kwaliteit te zijn. Het staat innovatie en vooruitgang zeker in deze periode van grote milieuproblemen niet in de weg. Indien geleidelijk ingevoerd zal het pijnloos verlopen en lost het in ons land misschien ook nog achterstand problemen op. Ik geef toe dat dit op korte termijn de huidige problemen niet oplost maar zonder structurele wijziging van beleid blijft het fenomeen economische vluchteling aanwezig. Het is toch niet raar als je honger hebt en geen perspectief dat je je heil noodgedwongen ergens anders zoekt. 
Leo Schapink  

Afbeelding
Twee thuiswedstrijden op rij na zeperd in Waalwijk 18 uur geleden
Afbeelding
Twentsch Hooratelier viert eerste lustrum met twee open dagen 19 uur geleden
Afbeelding
Solar Boat Twente heeft haar eerste race gevaren 20 uur geleden
Afbeelding
Eerbetoon Eddy van der Ley aan zielsverwant 20 uur geleden
Afbeelding
Wees welkom in de muzikale woordeloze wereld van Lejo 26 sep., 08:54
Afbeelding
De Musical Dinnershow 25 sep., 14:53
Afbeelding
Nieuwe startersgroep Loopgroep Avanti 25 sep., 12:34
Afbeelding
Muziek met Nesjomme in Vestzak 24 sep., 13:47