Afbeelding

De mening van Enschede: Stemt u ook bij de Europese verkiezingen?

Column

Ook nieuwsgierig naar hoe Enschede denkt over bepaalde zaken? André le Loux en Evert den Boef ook! Zij dagen u uit om over onderwerpen na te denken en uw mening te geven. De reacties worden in de volgende Huis aan Huis Enschede gedeeld. Stuur uw reactie van maximaal 200 woorden (onder vermelding van naam) naar demeningvanenschede@dwfmedia.nl voor dinsdag. De redactie behoudt zich het recht voor om reacties niet te publiceren.

Op 6 juni mogen we naar de stembus voor de verkiezingen van de Europese Unie. De Europese Unie is in 1993 opgericht en telt momenteel 27 lidstaten en heeft 24 officiële talen. Leeft de Europese Unie en de verkiezingen in Enschede?

Steeds meer mensen vinden de politiek onbetrouwbaar en keren het de rug toe, zij stemmen niet of doen een proteststem op een willekeurige partij. Vaak hoor je ‘Dat Europa, dat kost handen vol geld en we merken er niks van’. Regelmatig komt Europa ook negatief in het nieuws door de boerenprotesten, de milieuactivisten, de oorlog in Oekraïne en de migranten. 

Het Europese kiesstelsel verschilt per lidstaat, maar zij volgen wel de algemene richtlijnen die vastgelegd zijn door de Europese Unie. Alle EU-burgers vanaf 18 jaar en ouder mogen stemmen. In Oostenrijk, Malta en België is dat al vanaf 16 jaar. Kandidaten kunnen op de lijst staan via politieke partijen of als onafhankelijken. De verkiezingen vinden elke vijf jaar plaats en alle EU-burgers hebben het recht om te stemmen en zich kandidaat te stellen in het land waar zij wonen, met behoud van hun oorspronkelijke nationaliteit.

In het Europees Parlement zitten de leden in blokken bij elkaar op basis van hun politieke fracties. Deze fracties zijn groeperingen van Europarlementariërs die vergelijkbare politieke ideologieën en belangen delen, ongeacht hun nationaliteit. De indeling in het parlement weerspiegelt de fracties waartoe de leden behoren, niet de landen waaruit zij komen. De zetels worden toegewezen op basis van het percentage stemmen dat elke partij ontvangt. 

Het lidmaatschap van de Europese Unie (EU) heeft economische voordelen, stimuleert de ontwikkeling in uw omgeving en geeft sociale stabiliteit. Lidstaten hebben toegang tot gezamenlijke onderwijsprogramma’s zoals Horizon Europa, die financiering en samenwerkingsmogelijkheden bieden voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Als blok heeft de EU meer diplomatieke kracht en de burgers kunnen vrij reizen, werken en studeren in andere EU-landen. Deze voordelen dragen bij aan de verbetering van het leven van burgers binnen de EU en versterken de positie van de lidstaten op het wereldtoneel.

De huidige protesten, ook in Nederland, hebben te maken met de minder populaire wetten en regels van de EU zoals het stikstofbeleid, (in elk lidstaat ook nog weer anders), de strikte milieuregels, het gebruik van pesticiden, waterbeheer, de bescherming van natuurlijke habitats en de administratieve lasten die gepaard gaan met het naleven van deze regels wegen zwaar. De steeds weer nieuwe regels zijn een doorn in het oog van de boeren. De huidige economische, politieke en de wereldwijde oorlogen en conflicten bepalen mede de opkomst en het stemgedrag. Het opkomstpercentage van de Enschedeërs was in 2019 37,9%.

Maar op welke partij moet je dan stemmen? Keuze genoeg want de EU bestaat uit leden van diverse politieke partijen, zoals sociaaldemocraten, liberalen, christendemocraten, groenen, conservatieven en anderen die zowel linkse als rechtse ideeën hebben. En de rare situatie doet zich voor dat de gekozenen voor PvdA-GroenLinks in Europa in twee verschillende fracties zitten.

Momenteel rommelt het binnen de EU, de Franse president zegt dat de EU op deze manier aan zijn einde kan komen en de conservatieve rechtse partijen willen van binnenuit de EU reorganiseren. 

Zijn dit redenen genoeg om nu juist wel te gaan stemmen? Of vindt u ‘het zal mijn tijd wel duren’? Wilt u juist meer of minder bemoeienis van de EU? Heeft men wel recht om zich over de EU uit te spreken als men niet gaat stemmen? Graag uw mening!

Reactie: Energietransitie

Het artikel belicht de complexiteit en contradicties binnen de energietransitie, maar doet dit op een manier die eenzijdig en kortzichtig overkomt. Er wordt bijvoorbeeld niet uitgelegd waarom in Duitsland mensen aangemoedigd worden om gas te gebruiken. Duitsland heeft namelijk een andere startpositie dan Nederland op dit gebied.

Daarnaast wordt de energietransitie in het artikel vooral voorgesteld als een kwestie van persoonlijke keuzes en financiële overwegingen, terwijl het eigenlijk een breder sociaal en ethisch vraagstuk betreft. Het gaat er niet alleen om wie nu bespaart op energiekosten, maar vooral om wat voor wereld we achterlaten voor toekomstige generaties. Mensen met meer draagkracht zouden proportioneel meer moeten bijdragen aan deze transitie, maar dit aspect wordt volledig genegeerd.

De biomassacentrale is ook een goed voorbeeld van kortetermijn denken. Aanvankelijk werden deze gepresenteerd als een duurzame oplossing, maar de lange termijn gevolgen zoals ontbossing, hoge transportkosten en vervuiling door verbranding worden vaak onderbelicht. Dit wijst op een gebrek aan lange termijn visie in het beleid, zowel lokaal als nationaal.

Dit artikel zou gebaat zijn bij een meer gebalanceerde benadering die niet alleen de onmiddellijke gevolgen van energietransitie bespreekt, maar ook de lange termijn noodzaak van deze veranderingen voor de hele planeet en haar toekomstige bewoners.
Remco IJpelaar

Afbeelding
Achilles telt af naar de 100 en houdt jubileumweekend 17 mei, 09:06
Peter van Roosmalen, Maarten Witteveen en Dick ten Kate bij Trafo-3. (Foto: Gerhard van Dragt)
'Heel bijzonder wat we daar doen' 16 mei, 11:53
Afbeelding
Violiste Carla Leurs speelt Brahms Vioolconcert in Muziekcentrum 16 mei, 08:56
ArtEZ Fiere.
Muziek Zondagen Lonneker van start 15 mei, 20:00
Afbeelding
Huldiging FC Twente Vrouwen 15 mei, 11:41
Afbeelding
Genieten in de Boei met de eerste boerenbuurtmaaltijd 15 mei, 08:05
Afbeelding
Lees de nieuwe Huis aan Huis Enschede waar en wanneer je maar wilt 15 mei, 08:00
Afbeelding
Protest 14 mei, 19:52