Goedkoper bouwen in Oost-Nederland

TWENTE - In Oost-Nederland is nog volop ruimte om te bouwen én de bijkomende onrendabele kosten zijn ook nog eens een stuk lager dan in andere regio’s. Toch bouwen we hier nog niet zoveel als eigenlijk zou kunnen. De Provincie Overijssel hoopt dat het nieuwe kabinet hier een prioriteit van zal maken.

De woningnood is de afgelopen jaren helaas sterk gestegen. Prijzen voor koopwoningen stijgen alsmaar door waardoor ook de huurmarkt verder op slot komt. Kortom, er moet de komende jaren flink bijgebouwd worden om hier een positieve verandering in te brengen.

Meer investeren
De Provincie Overijssel en steden investeren zelf al veel in het stimuleren en versnellen van woningbouw. Zowel in de steden - waar 60 procent van nieuwe woningen komt - als in het buitengebied, waar de overige 40 procent gerealiseerd zal worden. Bij het bouwen van nieuwe woningen komen echter veel kosten kijken. De verkoopprijs van een woning dekt deze nog niet helemaal; overheden betalen flink mee aan wat in vaktermen de ‘onrendabele top’ heet. Dit dekt de kosten voor bijvoorbeeld aanleg van openbaar vervoer, wegen of de natuur- en landbouwmaatregelen die nodig zijn voor voldoende stikstofruimte.

Regionale kansen
Uit onderzoek van Rebel Groep in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat er voor heel Nederland ruim 13,7 miljard euro nodig is om de onrendabele toppen van alle woningen die gebouwd moeten worden te financieren. Aangezien dit simpelweg onhaalbaar is, moet gekozen worden wáár woningen het meest rendabel gerealiseerd kunnen worden. Volgens Overijssel ligt de onrendabele top per woning in Oost-Nederland al gauw 5.000 euro lager dan in andere regio’s. Wanneer we dan praten over tienduizenden woningen levert dit een zeer grote besparing op. De provincie Overijssel hoopt dan ook dat het nieuwe kabinet bewust kiest om juist hier woningbouw te financieren de komende jaren omdat wij meer bereiken met dezelfde euro’s.

Meer berichten