College presenteert strategie kansengelijkheid

  Zonder foto

Onder de titel Kansrijk Enschede heeft het Enschedese College haar strategie gepresenteerd voor het versterken van de kansengelijkheid in de stad. Uitgangspunt van de strategie is dat ieder kind in Enschede de kans krijgt het beste en mooiste uit zichzelf te halen. En dat heeft de stad hard nodig. Onlangs kreeg Enschede namelijk in een landelijk onderzoek de derde plek in een ranglijst van kansarmste gemeenten.

Met de gepresenteerde nota geeft het College invulling aan een breed gedragen motie die Enschedese gemeenteraad vorig jaar zomer vaststelde. Wethouder June Nods: “Gelijke kansen voor ieder kind klinkt zo logisch. En dat is het ook. Maar de werkelijkheid is dat de omgeving of systemen de kansen van een kind wel degelijk beïnvloeden. Dat is niet nieuw, maar meer dan ooit zijn we ons bewust van het belang hier wat aan te doen. Daarom is er deze strategie. Kansengelijkheid gaat over de toekomst van ieder kind en daarmee ook over de toekomst van onze stad.“ Inzet op kansengelijkheid is een kwestie van lange adem en voortdurend bewustzijn valt te lezen in de strategie. “Er is geen “quick fix”, aldus June Nods. ”Dat bleek ook wel uit de sessies die we ter voorbereiding van deze strategie hebben gehouden. We hebben veel professionals en ervaringsdeskundigen gesproken. Dat heeft ons een goed beeld gegeven van de bittere werkelijkheid waarvan soms sprake is.” 

Vroeg beginnen: voor en tijdens de zwangerschap

“Vroeg beginnen” staat in meerdere opzichten centraal in de strategie. “De eerste 1.000 dagen van een kind zijn het meest bepalend voor een goede start”, stelt wethouder Nods. “En die 1.000 dagen beginnen al in de buik van de moeder”. Enschede doet mee aan het landelijke actieprogramma Kansrijke Start. Nods: “Vanuit dat programma werken we samen met allerlei organisaties, zoals kraamzorg, wijkteams en jeugdgezondheid. Samen zetten we ons in voor een bewuste, gezonde en veilige zwangerschap. Concreet betekent dat we ook gaan starten met een project “Nu niet zwanger”. Daarbij ondersteunen we kwetsbare mensen een bewuste keuze te maken rondom hun kinderwens.”

Vroeg beginnen: in het onderwijs

“Peuters met een risico op een taalachterstand kunnen 16 uur per week gebruik maken van voorschoolse educatie”, aldus wethouder Nods. “We zien dat er toch ouders zijn die hier – om uiteenlopende redenen – geen gebruik van maken. Afgelopen jaar was 15% van de geïndiceerde kinderen niet ingeschreven voor voorschoolse educatie. En 25% was misschien wel ingeschreven, maar (nog) niet gestart. Die cijfers willen we omlaag hebben, want voorschoolse educatie is juist zo belangrijk om kinderen een goede start te geven”.

 In de strategie geeft het College ook aan in de komende jaren samen met het onderwijs opnieuw zomerscholen te willen organiseren. In 2020 werden voor het eerst 4 zomerscholen georganiseerd. Verder wordt in de strategie onder meer een partnerschap aangekondigd met het Jeugdeducatiefonds waardoor een aantal scholen in kwetsbare wijken in aanmerking komt voor extra ondersteuning via het fonds.

Een ander hoofddomein in de strategie kansengelijkheid is het rondkomen met je inkomen. De uitwerking daarvan is vorm gegeven in de gelijknamige Kadernota die inmiddels al ter besluitvorming voorligt in de Enschedese gemeenteraad.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden