Persbericht Ixta Noa Enschede, actie Last Man Standing.

  Zonder foto

Bij deze doe ik u een persbericht toekomen, in de bijlage.

Vriendelijk groet,

Moira Aloserij

Ervaringsdeskundige Ixta Noa

Externe projecten regio Enschede

Werkdagen; Dinsdag en Donderdag van 9:00 - 13:00.

053 230 7446

Molenstraat 30, 7514 DK, Enschede

www.ixtanoa.nl

Ik sta vierkant achter Ixta Noa, jij ook? Steun ons met een gift

Facebook

Twitter

Linkedin

De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor degene aan wie het is geadresseerd en kan vertrouwelijke en/of privacygevoelige informatie bevatten. Als je niet de geadresseerde van dit bericht bent, is het je niet toegestaan die informatie te gebruiken, te verspreiden of daaraan op enigerlei wijze bekendheid te geven. Mocht je dit bericht abusievelijk hebben ontvangen, dan verzoeken wij je ons daarvan onmiddellijk in kennis te stellen en dit bericht te vernietigen. Ixta Noa staat niet in voor het bij de ontvanger juist en volledig overkomen van de informatie verzonden met dit bericht.

Twitter

Linkedin

De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor degene aan wie het is geadresseerd en kan vertrouwelijke en/of privacygevoelige informatie bevatten. Als je niet de geadresseerde van dit bericht bent, is het je niet toegestaan die informatie te gebruiken, te verspreiden of daaraan op enigerlei wijze bekendheid te geven. Mocht je dit bericht abusievelijk hebben ontvangen, dan verzoeken wij je ons daarvan onmiddellijk in kennis te stellen en dit bericht te vernietigen. Ixta Noa staat niet in voor het bij de ontvanger juist en volledig overkomen van de informatie verzonden met dit bericht.

20201035fc5_b42f63df.docx

Persbericht

__________________________________________________________________________

Ixta Noa doet mee aan LAST MAN STANDING!

Ixta Noa ondersteunt mensen met een psychische en sociale kwetsbaarheid vanuit ervaringsdeskundigheid. Omdat er steeds meer behoefte is aan deze vorm van zorg en wij graag willen blijven groeien om aan deze behoefte te voldoen, doen wij mee aan de landelijke actie LAST MAN STANDING! van de organisatie MIND. Dit jaar staat het thema jongeren met psychische problemen centraal. Vanuit ons Praktijkhuis doen wij mee met deze digitale editie, ook vanuit huis kunnen mensen met ons meedoen. Zo staan we samen sterk voor dit belangrijke thema.

Wij verwelkomen dan ook elke vorm van steun! Je kunt onze actie steunen door te doneren via https://www.doemeemetmind.nl/team/ixta-noa-enschede en dit te delen via social media.

Je kunt natuurlijk ook meedoen ! Neem hiervoor contact op via enschede@ixtanoa.nl.

Namens iedereen van Ixta Noa Enschede Dankjewel!

Voor meer informatie of een bezoek aan ons Praktijkhuis zie onze website www.ixtanoa.nl of onze facebookpagina IxtaNoaEnschede.

_______________________________________________________________________________

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Moira Aloserij

Mailadres: moira@ixtanoa.nl

Telefoonnummer: 053 2307446

Denise Bosma: 0650276978

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden