Enschede: Lokaal sport-, beweeg- en leefstijlakkoord een feit

  Zonder foto

Op dinsdag 22 september ondertekent Niels van den Berg, wethouder sport en publieke gezondheid, in de Grolsch Veste het lokale sport-, beweeg- en leefstijlakkoord. In de afgelopen maanden is in Enschede hard gewerkt aan de totstandkoming van het akkoord. 

Enschede - Onder leiding van sportformateurs Wilco Huisman en René van den Burg hebben vertegenwoordigers van partijen uit onder andere de sport, zorg, welzijn, onderwijs, cultuur, overig maatschappelijk middenveld en gemeente een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het akkoord.

Extra energie en nieuwe activiteiten

In 2018 tekende (toenmalig) minister Bruno Bruins het eerste Nationaal Sportakkoord. Met daarbij de uitnodiging ook sportakkoorden te sluiten op regionaal en lokaal niveau. Partijen mochten daarbij gebruik maken van een sportformateur vanuit de overheid. Op die uitnodiging ging Enschede graag in. Sportformateur Wilco Huisman: “Er gebeurt in Enschede al heel veel op sportgebied en aan bewegingsactiviteiten. Onze taak was vooral om extra energie te zetten op nieuwe partijen die de bestaande activiteiten nog beter kunnen maken én te kijken naar nieuwe activiteiten. Daar is samen hard aan gewerkt, en Enschede mag trots zijn op het resultaat.”

Met elkaar aan de slag

De ondertekening van het lokaal sport-, beweeg- en leefstijlakkoord is nog maar het begin. Wethouder Van den Berg: ”Met de betrokken partijen gaan we per thema nu een praktisch vervolg geven aan de gemaakte afspraken. Wie wat gaat doen en wanneer? Daar gaan we elkaar scherp op houden. Samen gaan we ervoor dat iedereen in Enschede met plezier kan sporten en bewegen!”.

Impuls aan gezonde leefstijl

Het is niet allemaal nieuw, maar door de manier van uitvoering krijgen sport, bewegen en gezonde leefstijl een impuls in Enschede. Ondanks de coronacrisis is het gelukt het proces in gezamenlijkheid af te ronden. Tijdens de feestelijke ondertekening op 22 september presenteert wethouder Niels van den Berg ook de publieksversie. In het akkoord staan vijf thema’s centraal:

1. Inclusief sporten en bewegen

2. Duurzame sport- en beweeginfrastructuur

3. Gezonde leefstijl

4. Vitale sport- en beweegaanbieders

5. Samenwerking en borging

Veel verschillende organisaties willen meedoen

Sportverenigingen leveren graag een actieve bijdrage. Maar ook onderwijs en speeltuinen doen mee. Wethouder Niels van den Berg: “Ook zij hebben contact met de mensen die we graag in beweging willen krijgen. We merken dat deze partijen daarin ook een rol voor zichzelf zien. Ik ben daar heel blij mee”.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden