'De Woonplaats benut inkoopkracht om werkgelegenheid te creëren'

  Zonder foto

De Woonplaats daagt bij aanbestedingen haar opdrachtnemers uit om te leveren met social return on investment (SROI). Doel is om zo werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de regio, waaronder ook de huurders van De Woonplaats.

Enschede - SROI houdt in dat De Woonplaats binnen de aanbestedingen afspraken met opdrachtnemers maakt om mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie aan werkervaring te helpen. Dat past bij de maatschappelijke rol van de woningcorporatie. Inmiddels zijn er al 9 contracten met sociaal rendement afgesloten.

Een mooie praktijkvoorbeeld is de aanbesteding voor de bodemsanering ter voorbereiding op de 54 eengezinswoningen in de Lage Bothof. De aanbesteding is gegund aan Timmerhuis en die heeft o.a. twee mensen via Werkplein Enschede in dienst gehad. De een als asbestsaneerder en die heeft ook de benodigde keuring en een opleiding gehad. De ander als bouwplaatsbeheerder en die zorgde ervoor dat gedurende het project het terrein netjes en veilig was.

Bij de sloop van complexen in Mekkelholt is de opdracht gegund aan Kamphuis Sloopwerken. De SROI-verplichting hebben zij ingevuld door diverse mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Twee daarvan zijn momenteel nog steeds in vaste contractvorm aan het werk bij Kamphuis Sloopwerken. De een was ten tijde van het project student aan de opleiding voor sloopmedewerkers. De ander was leerling asbestsaneerder via de participatiewet.

De Woonplaats is de eerste woningcorporatie in de regio die SROI heeft opgepakt. Samen met de opdrachtnemer die de aanbesteding heeft gewonnen, wordt gekeken hoe de SROI-opgave in te vullen. Hierbij kan gedacht worden aan werk voor mensen met een uitkering, stageplaatsen en werkervaringsplaatsen. Het is ook mogelijk dat een opdrachtnemer zich inzet voor maatschappelijk verantwoorde activiteiten, zoals het verzorgen van gastlessen op scholen, het openstellen van het bedrijf voor werkzoekenden of het staan op een banenmarkt. Daarnaast behoort sociale inkoop ook tot de mogelijkheden.

Sociaal rendement is een vast onderdeel van het aanbestedingsproces bij De Woonplaats. Als regionale organisatie vindt De Woonplaats het belangrijk om lokaal in te kopen en tegelijkertijd daarmee van maatschappelijke betekenis te zijn. De Woonplaats is trots op het maatschappelijke resultaat dat samen met gemeentes en opdrachtnemers nu al is bereikt en is ervan overtuigd dat deze manier van samenwerken in de toekomst nog veel meer werkgelegenheid gaat opleveren.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)

Graag vertellen we meer over de behaalde resultaten en het verhaal erachter. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joyce Dakhorst, woningcorporatie De Woonplaats, 06 – 22 49 87 52.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden