Paul Daggenvoorde (links) en Joop Hassink voor een collage van de drie kerken waar nog wekelijks erediensten worden gehouden.  "We hebben kerken gesloten, maar we stoten geen gemeenschappen af."
Paul Daggenvoorde (links) en Joop Hassink voor een collage van de drie kerken waar nog wekelijks erediensten worden gehouden. "We hebben kerken gesloten, maar we stoten geen gemeenschappen af." (Foto: PR)

Pastoor Paul Daggenvoorde: 'We hebben geld nodig om de mens weer centraal te kunnen stellen'

  Verenigingen

Enschede - De rooms-katholieke kerk in Enschede heeft roerige jaren achter de rug. Met de fusie van parochies, kerken die gesloten werden en ontheemde gelovigen. Nu de rookwolken zijn opgetrokken is het tijd voor een nieuwe start. Om de mens weer centraal te kunnen stellen, heeft de Sint Jacobus de Meerdere-parochie geld nodig. De landelijke Actie Kerkbalans, van 19 januari tot en met 2 februari, krijgt dit jaar in Enschede meer aandacht dan ooit tevoren. Door Franklin Veldhuis

"Vergelijk de Actie Kerkbalans maar met Serious Request", knipoogt pastoor Paul Daggenvoorde. "Eens per jaar moeten we met goede argumenten duidelijk maken waarom deze actie zo belangrijk is. Onze veruit belangrijkste bron van inkomsten zijn giften. De afgelopen jaren kwam er te weinig geld binnen. De ene parochie maakte er veel werk van, maar er waren er ook die er nauwelijks aandacht aan besteedden. We sturen onze brief naar 5.300 adressen. Dat is voor het eerst dat dat in heel Enschede op een uniforme wijze gebeurt. In de envelop zit een folder met een goed verhaal. Hiermee wordt het merendeel van de 17.000 katholieken in de stad bereikt."

Tekort van twee ton 

Daggenvoorde is vanuit zijn functie tevens voorzitter van het parochiebestuur. Vice-voorzitter is Joop Hassink. De oud-wethouder van Enschede en Losser komt al jaren niet meer wekelijks in de kerk. En dat geldt voor veel gelovigen. Hassink: "Vroeger kwam de kerk aan haar inkomsten door de wekelijkse collecte. Die levert anno 2019 lang niet meer genoeg op om de financiering rond te krijgen. De afgelopen jaren was er jaarlijks een tekort van tegen de twee ton. Dan kun je alleen overleven door in te teren op je reserves. Maar dat houdt een keer op." Naast giften komt er nog een beetje geld binnen uit de verhuur van onroerend goed.

St. Jan

De afgelopen jaren werden vier van de zeven kerkgebouwen afgestoten. In 2013 werd besloten dat de St. Jacobuskerk en de St. Jozefkerk open blijven. De derde zou de Verrijzeniskerk zijn. Naderhand werd dat toch de St. Jan. De Verrijzeniskerk is verkocht aan de Syrisch-orthodoxe Petrus en Paulusparochie.

Samenkomen in de wijk

Daggenvoorde: "We hebben kerken gesloten, maar we stoten geen gemeenschappen af. We vinden dat gelovigen een plek in de wijk moeten houden, waar ze elkaar kunnen blijven ontmoeten en samen een kop koffie kunnen drinken. Dat gebeurt bijvoorbeeld nog altijd in een zaaltje naast de verhuurde Pauluskerk. Sommige kosten worden door ons gedragen. Maar we hopen natuurlijk dat die mensen óók naar de vieringen in een van de drie kerken komen."

'Alles gaat naar Enschede'

Daggenvoorde en Hassink vinden het belangrijk te vertellen waarvoor het geld gebruikt wordt. "Het in de stad opgehaalde geld gaat volledig naar de eigen gemeenschap. Daarover bestaat bij sommigen onduidelijkheid", aldus de pastoor. Dat kan te maken hebben met de arbeidsconstructie: de vijf pastorale medewerkers staan behalve bij de Jacobusparochie ook voor een derde op de loonlijst van de parochies St. Fransiscus van Assisi (Haaksbergen e.o.) en Maria Vlucht (Losser e.o.). Joop Hassink: "Maar het geld dat de Enschedese gelovigen de komende weken ophoesten blijft in Enschede. Hoeveel we nodig hebben? Als elk gezin maandelijks een tientje opzij zet, komen we rond. Maar laat iedereen asjeblieft geven wat ie kan missen. Voor de een is dat minder dan die tien euro, voor de ander misschien meer."

Verjonging

De rk-kerk heeft twee eigen kerken, de Jacobuskerk in het centrum en de St. Jan aan de Haaksbergerstraat, en huurt de St. Jozefkerk aan de Oldenzaalsestraat. Daar, en naar de eerder genoemde zaaltjes, komen elk weekend opgeteld zo'n vijfhonderd mensen voor de vieringen. Paul Daggenvoorde: "De kerk vergrijst. We zitten in de overgang van volkskerk naar keuzekerk. Mensen kiezen bewust voor het naar de kerk gaan. We zien gelukkig ook nog steeds nieuwe mensen. Met name in de Jacobuskerk. Daar wordt twee keer per maand een Engelstalige hoogmis gehouden, waar veel buitenlands studenten op af komen. Over verjonging gesproken: wat dacht je van onze nieuwe penningmeester? Dat is iemand van 29."

Monninkhof

Daggenvoordes voorganger André Monninkhof nam in juli afscheid. Hij vertrok naar de Emmanuelparochie in Ommen. In Tubantia blikte hij destijds terug op acht roerige jaren. Voor hem was het proces waarin katholiek Enschede werd omgevormd tot één stedelijke parochie erg ingrijpend, vertelde hij in de krant. Geboren Zwollenaar Paul Daggenvoorde is afkomstig van de Apeldoornse Emmausparochie en de H.H. Franciscus en Clara-parochie met als centrale plaats Twello.

Meer berichten