Voorzitter René Gelderman (links) huldigt Gerard Hopster voor zijn vijftigjarig jubileum.
Voorzitter René Gelderman (links) huldigt Gerard Hopster voor zijn vijftigjarig jubileum.

DOS-WK kijkt naar toekomst en huldigt drie jubilarissen

  Verenigingen

Enschede - Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van DOS-WK afgelopen weekend blikte voorzitter René Gelderman vooral vooruit, maar niet zonder ook stil te hebben gestaan bij de geschiedenis van één van de verenigingen van waaruit DOS-WK haar oorsprong vindt: Wesselerbrink. Indien het in 1988 niet tot de fusie tussen DOS en Wesselerbrink (WK) was gekomen, had deze vereniging afgelopen jaar 50 jaar bestaan.

Als enige korfbalvereniging aan de zuidkant van Enschede wil DOS-WK een stabiele speler worden op een net iets hoger niveau dan het huidige. Hiervoor moet de club groeien van 280 naar minimaal 300. Aandacht voor ledenwerving, het begeleiden en opleiden van trainer-coaches en aanwas van vrijwilligers zijn dan ook speerpunten in het beleid voor de komende periode.

Voorzitter Gelderman zette drie jubilarissen in het zonnetje. Philip Tepper werd gehuldigd voor zijn 40-jarig lidmaatschap. Philip heeft in zijn rol als laatste voorzitter van Wesselerbrink de fusie met DOS begeleid en op deze wijze een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de huidige vereniging.

50 jaar lid is WK-man Mario Vije. Naast voorzitter en penningmeester was hij een verdienstelijk speler en aanvoerder van het eerste team, en later ook trainer/coach. Vele teams heeft hij van oefenstof voorzien. Later is Mario nog vele jaren als sportmasseur actief geweest.

Als oprichter van Wesselerbrink is Gerard Hopster gehuldigd voor zijn 50-jarig lidmaatschap van DOS-WK. Zijn bijdrage voor de vereniging en het korfbal is enorm. Als bestuurder van zowel de vereniging als de korfbalbond, topscheidsrechter, organisator van het jaarlijkse schoolkorfbal en tot op de dag van vandaagkorfbalredacteur van Tubantia.

Meer berichten