De Tourist Info Shop Enschede aan het Stationsplein sluit op 1 juli de deuren.
De Tourist Info Shop Enschede aan het Stationsplein sluit op 1 juli de deuren.

Tourist Info Shop Enschede sluit deuren

  Toerisme

Enschede - De Tourist Info Shop Enschede aan het Stationsplein sluit op 1 juli de deuren. Met de sluiting neemt Enschede Promotie afscheid van twee vaste medewerkers (samen 1,5 fte) en enkele tijdelijke werknemers.

Directeur Marieke ter Brugge: "Het was een moeilijk besluit. Door de digitale ontwikkeling en het veranderende consumentengedrag dalen de bezoekersaantallen van de winkel al jaren. Hierdoor is de winkel financieel niet meer rendabel. Bovendien dwingen de forse bezuinigingen die Enschede Promotie heeft moeten doorvoeren tot het maken van scherpe keuzes."

Bezoekers maken bij hun oriëntatie en zoekgedrag op het moment dat ze Enschede bezoeken steeds vaker gebruik van online-middelen. Enschede Promotie speelt hier al jaren op in door het aanbieden van een goed online informatieplatform in de vorm van verschillende websites en het gebruik van social media. Daarnaast blijft Enschede Promotie kijken hoe zij de 'traditionele' informatievoorziening en de gastvrijheid van de stad op een hoog peil kunnen houden. Hierbij kan gedacht worden aan het inrichten van informatiepunten elders in de stad. Dit gebeurt in overleg met onder andere hotels, horeca en winkeliers.

Meer berichten