Loekie van Tweel
Loekie van Tweel (Foto: Loekie van Tweel)

Lonnekermeer vanaf juli ingrijpend op de schop

  Toerisme

Enschede/Dinkelland - Na ruim vier jaar voorbereiden gaat deze zomer de schop in de grond in het Lonnekermeer. Half juli begint Landschap Overijssel met de uitvoering van de eerste natuurherstelmaatregelen in het kader van de Europese Natura 2000-opgave en het nationale Programma Aanpak Stikstof. Het Lonnekermeer ligt op de grens van Enschede, Dinkelland en Hengelo.

Het inrichtingsplan voor het Lonnekermeer – waarin alle natuurherstelmaatregelen zijn beschreven – is op 4 april 2017 door de Gedeputeerde Staten van Overijssel goedgekeurd. De maatregelen richten zich op de verbetering van de waterhuishouding in het gebied, het herstel van het Groot en Klein Lonnekermeer, de vennen en het heidelandschap en de aanleg van een nieuw tracé van de Blankenbellingsbeek en een ruiterpad.

De vergunningen om dit plan te kunnen uitvoeren, zijn begin 2018 verleend. Tegen de vergunningen lopen enkele beroepen bij de Raad van State. Landschap Overijssel begint na het broedseizoen (half juli) daarom met de uitvoering van maatregelen waarop de beroepsgronden niet zijn gericht en die geen effect of invloed hebben op het eigendom van de indieners. Het gaat onder andere om kap-, plag- en baggerwerkzaamheden ten westen van de N737, op gronden van Landschap Overijssel.

Gedeputeerde Hester Maij: "Het mogelijk maken van economische groei gaat niet zonder zorg te dragen voor onze leefomgeving. Ik ben dan ook verheugd dat Landschap Overijssel in de startblokken staat om maatregelen uit te voeren."

Bezoekers en omwonenden van het Lonnekermeer worden vanaf half juli met informatieborden in het gebied op de hoogte gehouden van afgesloten paden en andere tijdelijke veranderingen. Ook in bezoekerscentrum Koetshuis Hof Espelo en online (zie onder) is tijdens de werkzaamheden actuele informatie te vinden.

landschapoverijssel.nl/gebieden/lonnekermeer

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden