"Dit is een mooie kans voor Enschede", aldus wethouder Jeroen Diepemaat bij de ondertekening van de intentieverklaring.
"Dit is een mooie kans voor Enschede", aldus wethouder Jeroen Diepemaat bij de ondertekening van de intentieverklaring. (Foto: PR)

'We moeten afstudeerders verleiden om in Twente te blijven'

  Politiek

Enschede - De gemeente Enschede en de provincie Overijssel gaan samen met het Expertteam woningbouw van het ministerie van Binnenlandse Zaken werken aan het innoveren en versnellen van de woningbouw in Enschede. Doel hiervan is om afstudeerders aan UT en Saxion te behouden voor de regio. Het zelfde geldt voor het behouden en aantrekken van gezinnen. Beide categoriën zijn belangrijk voor het op peil houden van de beroepsbevolking in Enschede en de omliggende regio.

De beroepsbevolking in Twente laat nu een lichte krimp zien. Die heeft onder andere te maken met de situatie op de woningmarkt. Daarom is er op korte termijn een extra impuls nodig voor innovatie en versnelling van de woningbouw.

Om het niet alleen bij praten te houden hebben de samenwerkende partijen een intentieverklaring ondertekend die het begin van de samenwerking markeert.

Een voorbeeld van een innovatie is de wijze waarop het voormalige ziekenhuis aan het Aríënsplein wordt omgetoverd tot een plek waar wonen, werken, leren en ontmoeten centraal staan.

"Dit is een mooie kans voor Enschede", zegt wethouder Jeroen Diepemaat van de gemeente Enschede. "Het helpt onze ambitie te realiseren om kwalitatief goede woningen te bouwen die iets toevoegen voor de stad."

Gemeente en provincie starten nu samen met provincie het Expertteam woningbouw van het ministerie van Binnenlandse Zaken een pilot om de komende twee jaar (2019 en 2020) te onderzoeken hoe deze versnelling op een slimme manier vorm kan krijgen. Kwaliteit is een belangrijk uitgangspunt, uiteraard moeten de plannen ook passen bij de ambities van Enschede. Daarbij wordt er ook gekeken naar de omgevingsvisie, waar onder meer groei, leefbaarheid en duurzaamheid belangrijke thema's zijn.

BPD Gebiedsontwikkeling en woningcorporatie Domijn zijn onder andere betrokken bij de uitvoering van de pilot.

Meer berichten