Verkeerswethouder Jurgen van Houdt gaf donderdag 14 maart de aftrap voor een proef in stadsdeel Zuid.
Verkeerswethouder Jurgen van Houdt gaf donderdag 14 maart de aftrap voor een proef in stadsdeel Zuid.

Minder ongelukken door minder paaltjes op fietspaden

  Politiek

Enschede - De gemeente Enschede gaat de komende tijd zoveel mogelijk paaltjes op fiets- en voetpaden in stadsdeel Zuid verwijderen of verplaatsen. Te vaak botsen fietsers op deze paaltjes, met alle kwalijke gevolgen van dien. Klachten hierover zijn reden om nu een begin te maken met deze operatie.

Verkeerswethouder Jurgen van Houdt gaf donderdag 14 maart de aftrap voor een proef in stadsdeel Zuid. Hij verwijderde het eerste fietspaaltje aan het Mariëndaal. Aanleiding voor de pilot is dat de gemeente regelmatig verzoeken krijgt van bewoners, die op een paaltje zijn gebotst.

In 2015 is een eerste inventarisatie gemaakt van het aantal paaltjes op en langs fiets- of voetpaden. In de hele stad zijn het er wellicht meer dan duizend. Wil Enschede de toevoeging 'Fietsstad' met glans blijven voeren, dan moeten dat er volgens het stadsbestuur zo min mogelijk worden.

In stadsdeel Zuid is als eerste onderzocht om welke fietspalen dit dan zou moeten gaan. Deze worden binnenkort verwijderd. In een aantal gevallen plaatst de gemeente een nieuw paaltje op een beter verlichte plek. De nieuwe paaltjes zijn van een 'fietsveilige' soort.Als de proef succesvol is, gaat de gemeente verder met het verminderen van het aantal fietspaaltjes in de hele stad. 

Op https://enschedefietsstad.nl/ is een kaart te vinden waarop is te zien welke paaltjes worden verwijderd, welke blijven staan, welke worden vervangen door borden en waar nieuwe paaltjes worden geplaatst. Bewoners kunnen hun bevindingen, dus ook de overbodige fietspaaltjes, melden op de gemeentelijke website www.enschede.nl/meldingopenbareruimte

Meer berichten