Foto: Google
Foto: Google

Domijn gaat slopen en bouwen aan Thomas de Keyserstraat

  Politiek

ENSCHEDE - Woningcorporatie Domijn bouwt in 2020 ongeveer 55 nieuwe sociale-huurwoningen in 'west'. De bewoners van de Thomas de Keyserstraat 93 tot en met 127 en 100 tot en met 194 zijn gisteravond bijgepraat. Deze 66 woningen worden namelijk gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe woningen.

Sinds november 2017 wisten de bewoners dat Domijn onderzoek deed naar de toekomst van de woningen. Het besluit om te slopen en nieuw te bouwen maakte de woningcorporatie na een zorgvuldige afweging van verschillende scenario's. Daarin keken zij niet alleen naar het hier en nu, maar ook naar de wensen en behoeften voor de toekomst. Projectleider Dirk Roskam: "De wijk is toe aan vernieuwing. Deze vernieuwing is al in gang gezet in andere delen van Stadsveld, zoals de appartementencomplexen en eengezinswoningen in de omgeving van het winkelcentrum. Wij willen een buurt met meer variatie in woningtypen, meer groen en met meer duurzame woningen."

Tijdens de informatiebijeenkomst informeerde Domijn de bewoners over de plannen. Daarbij werd vooral stilgestaan bij wat dit voor de bewoners betekent en welke mogelijkheden er zijn. De aankondiging van de sloop van de woningen eind 2020 betekent niet dat de bewoners per direct moeten vertrekken. De corporatie geeft hen de tijd om op zoek te gaan naar een andere woning. Domijn helpt de bewoners hierbij zo goed mogelijk. Zo krijgen zij de kans om terug te keren naar de nieuwbouw, krijgen zij voorrang op een andere woning en er wordt voor hen een sociaal plan vastgesteld, waarin zaken geregeld zijn zoals een verhuiskostenvergoeding. Medewerkers van Domijn bezoeken de komende weken alle bewoners om hen uitgebreid te informeren en in alle rust individuele vragen te beantwoorden.

Meer berichten