Vertegenwoordigers van drie grote woningcorporaties tekenen het Convenant Zorg & Veiligheid.
Vertegenwoordigers van drie grote woningcorporaties tekenen het Convenant Zorg & Veiligheid. (Foto: PR)

Gemeente en organisaties samen overlast te lijf

  Politiek

Enschede - De gemeente Enschede, de politie en een zevental grote maatschappelijke organisaties, waaronder woningcorporaties en de GGD Twente, hebben op dinsdag 12 februari het Convenant Zorg en Veiligheid getekend. Daarmee geven de ondertekenaars aan de samenwerking op het gebied van ingewikkelde sociale, zorg- en veiligheidsproblemen te willen intensiveren.

"Net als in de rest van Nederland, hebben we ook in Enschede te maken met situaties waarin mensen zichzelf of anderen in ongewenste omstandigheden brengen. Dat kan een onveilige situatie of overlast opleveren voor mensen in hun omgeving, maar ook voor de mensen zelf", aldus burgemeester Onno van Veldhuizen.

De nauwere samenwerking richt zich naast het bestrijden van woonoverlast ook op hulp aan personen met verward gedrag en op gezinnen met complexe, meervoudige problemen.

Dankzij de nieuwe afspraken kunnen problemen eerder worden opgepakt en vanuit verschillende invalshoeken worden aangepakt. Zo heeft woonoverlast in veel gevallen niet alleen te maken met de bewoners van een pand, maar ook met de kwaliteit van het gebouw, de manier waarop een eigenaar er mee omgaat en de activiteiten die er uitgevoerd worden. Door direct vanaf de eerste meldingen te kijken naar het totale plaatje kan vaak een betere en snellere oplossing voor het probleem gevonden worden.

Ook bij de aanpak van personen met verward gedrag wordt een probleem van meerdere kanten benaderd. Het gaat daarbij niet alleen om het oplossen van overlast voor mensen in de directe omgeving of het beperken van schade, maar ook om hulp aan de veroorzaker van de overlast en aandacht voor de achterliggende problematiek.

Naast de gemeente Enschede en de Politie Twente, werd het convenant getekend door de GGD Twente, GGZ Mediant, Tactus Verslavingszorg, de woningcorporaties Domijn, De Woonplaats en Ons Huis en de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Enschede. Het convenant is te vinden op de site van de gemeente Enschede

Meer berichten