FOTO: ERIC BRINKHORST
FOTO: ERIC BRINKHORST

Bewoners laagbouw gevraagd naar hun mening over afval inzamelen

  Politiek

Enschede - De gemeente hoort graag hoe Enschedeërs het liefst hun afval ingezameld zien worden. Hiertoe houdt de gemeente tot 1 december een online peiling onder bewoners van laagbouwwoningen. Welke containers wilt u in de toekomst graag aan huis hebben? Welke afvalsoorten brengt u liever weg? Wilt u een grote of een kleine container? En hoe vaak moet de container geleegd worden? Dit zijn vragen die tot 1 december beantwoord kunnen worden.

Samen met de andere Twentse gemeenten heeft Enschede als doel om in 2030 nog maar maximaal 50 kilo restafval per inwoner per jaar over te houden. Om dit te bereiken is op 1 januari 2017 Diftar ingevoerd. Met Diftar betaalt ieder huishouden voor de hoeveelheid restafval dat het heeft. Hiermee is al een succesvolle stap gezet in het bereiken van de doelstelling. De hoeveelheid restafval is met ongeveer 40 procent verminderd: van 215 naar 125 kilo per inwoner per jaar.

De gemeenteraad neemt in het voorjaar van 2019 een besluit over hoe het afval van laagbouwwoningen ingezameld gaat worden. De uitkomsten van het onderzoek helpen de gemeenteraad bij het nemen straks van een besluit over hoe het afval in de gemeente Enschede ingezameld moet worden.

Het invullen van de enquete neemt ongeveer 7 minuten in beslag.

Kunt u niet beschikken over een computer, dan kunt u bellen voor een afspraak met de afvalcoach. Deze helpt u bij het invullen van de peiling. Het telefoonnummer is 0900-8520111.

Meer berichten