Foto: Rova

Enschedeërs scheiden afval beter: kosten gaan omlaag

  Politiek

Vanaf volgend jaar brengt de gemeente Enschede alleen het vaste deel van de afvalstoffenheffing (202,32 euro) vooraf in rekening. Het aantal keren dat de grijze mini-container aan de straat wordt gezet of het aantal keren dat op een ondergrondse restafvalcontainer wordt gestort, wordt pas achteraf in 2019 in rekening gebracht. Hiermee komt de gemeente tegemoet aan de wens van veel inwoners van Enschede.

Enschede - Dit jaar werd het vaste deel van de afvalstoffenheffing en een door de gemeente bepaald aantal ledigingen van de mini-container of stortingen op de ondergrondse container vooraf in rekening gebracht. Omdat Enschedeërs veel beter hun afval zijn gaan scheiden, heeft de grote meerderheid van de huishoudens dat aantal niet gehaald. Gemiddeld zijn huishoudens daardoor 40 tot 60 euro goedkoper uit. Het bedrag dat bespaard is, wordt verrekend met de totale belastingaanslag van 2018.

Een andere verandering per 1 januari 2018 is dat inwoners van Enschede 75 kilo grof restafval gratis mag storten op één van de drie afvalbrengpunten. De gemeenteraad heeft ook besloten dat het voorrijtarief van het ophalen van grof afval daalt van 45 naar 20 euro per keer. Het aantal kilo's dat opgehaald wordt, telt niet mee voor het stortquotum. Huishoudens betalen naast de voorrijkosten dus ook het tarief dat geldig is voor het soort afval dat ze laten ophalen.Per 1 januari gaan bewoners van flats en appartementen minder betalen voor het aanbieden van restafval op de ondergrondse container. Het tarief per aanbieding wordt 0,76 euro per keer. Hiermee wil de gemeente bewoners van hoogbouw tegemoetkomen, omdat zij hun groente-, fruit- en tuinafval niet gescheiden kunnen aanbieden.

De extra maatregelen die al genomen zijn om verrommeling in de stad tegen te gaan, werpen volgens de gemeente hun vruchten af. Dankzij de komst van de oranje containers is de hoeveelheid verkeerd aangeboden verpakkingenzakken enorm afgenomen. Ter vergelijking: werd er in het begin van het jaar nog 1600 kilo op een gemiddelde zondag opgeruimd door Twente Milieu, nu is dat zo'n 350 kilo.

"Maar we zijn er nog niet. Op sommige plekken houden stadsgenoten zich nog niet aan de aanbiedregels, ondanks alle informatiecampagnes", aldus een woordvoerder. Gemeente en andere betrokken partijen rond deze zogenoemde hotspots (bewoners, wijkbeheer, woningcorporaties) maken samen plannen over wat er kan worden gedaan om de situatie verder te verbeteren. Ook worden handhavers ingezet om afvaldumpers op te sporen en te beboeten.

Meer berichten
Shopbox