Terwijl Hof van Twente-wethouder Harry Scholten met z'n telefoon in de weer is, heet Marc Kapteijn van Twence de mensen welkom.
Terwijl Hof van Twente-wethouder Harry Scholten met z'n telefoon in de weer is, heet Marc Kapteijn van Twence de mensen welkom.

Eerste zonnepark van Twente gerealiseerd aan Tiebunderweg

  Politiek

Wethouder Harry Scholten van de gemeente Hof van Twente verrichtte woensdagmiddag 1 november de openingshandeling van het Twence zonnepark aan de Tienbunderweg, langs de A35 in Enschede. Daarmee is het eerste zonnepark op Twentse bodem een feit.

Enschede - De aanleg van het park op Twence-terrein is in twee fasen gerealiseerd. Fase 1 is in mei van dit jaar in gebruik genomen en de panelen van fase 2 leveren sinds eind oktober hun opbrengst aan het openbare elektriciteitsnet. Het totale park bestaat uit 11.000 zonnepanelen en kan 1.000 huishoudens van stroom voorzien.
Het beheer van het zonnepark is in handen van Solarcentury uit Helmond, het bedrijf dat het park ook heeft aangelegd.

Zonnepark Tienbunderweg is voor Twence een eerste stap op het gebied van zonne-energie. "Het past binnen ons streven meer energie uit hernieuwbare bronnen te halen. In dit kader bouwen we ook onze biomassa-energiecentrale om, om er stoom, warmte én elektriciteit uit te kunnen leveren", aldus Marc Kapteijn, algemeen directeur van Twence. "De overheid wil dat in 2020 14 procent van de totale energieconsumptie duurzaam wordt opgewekt. Twence wil en kan daarvan in Twente de helft voor zijn rekening nemen. Het is de bedoeling in de toekomst meer Twence-terreinen in te richten als zonnepark."

Wethouder Harry Scholten van Hof van Twente verrichtte namens de aandeelhouders de opening.

Meer berichten
Shopbox