Wethouder Kampman: "De doorontwikkeling van De Magneet is een voorbeeld van hoe dat echt samen met inwoners kan."
Wethouder Kampman: "De doorontwikkeling van De Magneet is een voorbeeld van hoe dat echt samen met inwoners kan." (Foto: PR)

Doorstart voor Wijkcentrum De Magneet

  Politie

Enschede - Na vorig jaar in onzekerheid over de toekomst te hebben verkeerd, is er nu duidelijkheid. De wijkraad, huurders waaronder De Brink (Smiley) en de gemeente hebben de handen ineen geslagen om aan het wijkcentrum De Magneet een goede invulling te geven. In de nieuwe opzet is De Magneet een multifunctioneel centrum, waarin omwonenden, gemeente en organisaties als politie en welzijns- en jongerenwerk samenkomen en gezamenlijk werken aan vraagstukken in de wijk.

Met de nieuwe opzet is niet alleen de toekomst als buurt/wijkcentrum verzekerd, ook de financiële positie van De Magneet is goed geregeld.

Stadsdeelwethouder Zuid Arjan Kampman: "Het college vindt het belangrijk dat gemeente en inwoners samen optrekken in het verbeteren van hun eigen wijk en buurt. De doorontwikkeling van De Magneet is een voorbeeld van hoe dat echt samen met inwoners kan."
Onder aanvoering van de wijkraad Wesselerbrink hebben huurders en de gemeente Enschede veel werk verzet. Het inloopspreekuur van de wijkraad Wesselerbrink, maar ook het vestigen van de Wijkwijzer waren eerste succesvolle stappen richting verhoging van de bezoekersaantallen en de belangstelling voor De Magneet.

Stadsdeelmanager Timo Keuken: "Het is belangrijk dat we als gemeente benaderbaar en dichtbij zijn voor onze inwoners. Er zijn nog enkele ruimtes te huur, belangstellenden kunnen zich bij ons melden."

Meer berichten