Ingezonden brief
Ingezonden brief (Foto: pr)

Betere indicering thuiszorg voorkomt problemen

  Ingezonden

Het afgelopen jaar zijn er erg veel problemen in deze krant beschreven met de indicering van taken en tijdsduur van de huishoudelijk hulp die gemeenten moeten bieden vanuit de WMO. Bij de overheveling van thuiszorg van het rijk naar gemeenten werden de landelijke richtlijnen verlaten en werd er ernstig bezuinigd. Veel problemen over de taken en het aantal uren hulp. De norm werd een huis dat 'schoon en leefbaar' is. Hierover valt te twisten en dat gebeurde ook.

Er zijn twee beoordelingssystemen waar de gemeenteraad uit mag kiezen. Het CIZ systeem van de Centrale Raad en het HHM systeem. Het HHM is beperkter. De gemeenteraad in Enschede koos het HHM systeem, een directe bezuiniging! Alle cliënten kregen een herbeoordeling, wat in een soort 'keukentafelgesprek moest plaatsvinden. Dit gebeurde in veel situaties niet en de meeste mensen krijgen minder uren hulp.

Wil je hiertegen ageren dan moet je een rechtszaak aanspannen. Vaak zijn deze gewonnen zoals jullie krant al eerder berichtte. Het is heel goed dat de vakbond FNV en Sociaal Hart Enschede hulp aanbiedt bij deze rechtszaken, maar het is eigenlijk van de zotte dat dit soort probleem voor de rechter uitgevochten moeten worden. Veel mensen zien hier erg tegenop of kunnen dit zelfs niet aan en laten het maar zo. Mensen moeten thuisblijven met te weinig hulp want de verzorgingshuizen zijn nagenoeg ook allemaal wegbezuinigd. Bovendien lopen de kosten van al deze rechtszaken, ook weer te betalen uit gemeenschapsgeld, heel erg hoog op. Dit geld kan beter in de zorg gestoken worden.

In de Tubantia van 30 december eindelijk beter nieuws. Asterzorg is een thuiszorgorganisatie die het óuderwets' aan gaat pakken doorhulpvragers 2 keer per jaar te bezoeken. Ik zeg ouderwets omdat de beschrijving lijkt op de manier waarop ik in de jaren zeventig als leidinggevende bij de Stichting Gezinszorg in Maastricht werkte. Wij waren allemaal hbo geschoolde maatschappelijk werkenden en begeleidden de cliënten en de hulpverleners bij de indicering en vaststelling van de taken en de tijdduur van de hulp. Cliënten bezochten wij 2 keer per jaar en de hulpverleners kregen 1 maal per 3 maanden een individueel gesprek en een groepsbijeenkomst. Als het nodig was, konden cliënten en/of hulpverleners een gesprek aanvragen. Dit werkte prima mede doordat de landelijk vaststelling van taken en tijdsduur van de hulp duidelijk en controleerbaar was, en gecontroleerd werd.

Het is te hopen dat Asterzorg een goede begeleiding geeft en de hulpen ook in het vaststellen van de zorg betrekken. Dit spaart heel veel ergernis en het geld dat hiermee aan rechtszaken wordt uitgespaard kan aan zorg besteed worden.

Corry Westgeest
Gepensioneerd maatschappelijk werkende
Enschede

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden