Wil de Wit: "Samen gaan we met de doelen aan de slag die zich richten vaardigheden die voor de patiënt belangrijk zijn." (Eigen foto)
Wil de Wit: "Samen gaan we met de doelen aan de slag die zich richten vaardigheden die voor de patiënt belangrijk zijn." (Eigen foto) (Foto: Jaap Gönning)

'Anders omgaan met pijnklachten'

  Ingezonden

door Patiëntenvereniging Fibromyalgie En Samenleving

Enschede - De Patiëntenvereniging Fibromyalgie En Samenleving (FES) van de Provincie Overijssel houdt op dinsdag 12 november in Enschede een lezing over chronische pijn bij fibromyalgie.

 Deze lezing wordt gehouden door de oefentherapeuten Maxime Hekman en Wil de Wit. Zij zijn gespecialiseerd in het behandelen van mensen met chronische pijn en zijn aangesloten bij het netwerk chronische pijn/Cesar Mensendieck. Zij zullen aan de hand van dia's ingaan op hoe om te gaan met chronische pijn, de behandeling en, niet onbelangrijk, dat zij werken volgens een vooraf opgezet chronische pijnprotocol. Ook vertellen ze iets over het pijnsysteem, waardevolle doelen en herstellen van balans. Ook laten Hekman en de Wit enkele oefeningen in de praktijk zien. De oefentherapeuten Cesar/Mensendieck werken allemaal volgens dezelfde behandelingsmethode. De Wit: "Het is een combinatie van fysieke en mentale oefeningen afgestemd op de persoonlijke situatie. De oorzaken van de pijn, hoe de pijn ervaren wordt en hoe hiermee wordt omgegaan worden in kaart gebracht. Samen met de patiënt stel ik haalbare doelen op met als uitgangspunt dat de patiënt weer grip op de klachten krijgt en dat de kwaliteit van leven weer verbetert." Na drie maanden worden de resultaten besproken en zo nodig bijgesteld. Tijdens de behandeling is de oefentherapeut als het ware de coach. "Samen gaan we met de gestelde doelen aan de slag die zich richten op de vaardigheden die voor de patiënt belangrijk zijn. Voor de één betekent dit normaal leven en werken en voor de ander beter omgaan met spanningen." De Wit is duidelijk over de verwachtingen. "De behandeling richt zich niet op het wegnemen van de pijn maar laat zien hoe men zelf op een andere manier met de pijnklachten kan omgaan, waardoor men weer grip krijgt op het eigen leven. Onze wens is dat fysio/oefentherapie voor chronische pijn weer opgenomen wordt in het basispakket, maar onder de voorwaarde dat er een protocol is en uitgevoerd wordt door oefentherapeuten met een speciale aanvullende opleiding chronische pijn."

Op 12 november zal Jaap Gönning, voorzitter van de Commissie Belangen Behartiging meer vertellen over therapie bij chronische pijn. De lezing is in de praktijk van Wil de Wit aan de Schouwinkstraat 47A in Enschede. Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Dat kan bij Wil Robbers via w.robbers@fesinfo.nl. Deelname is gratis. De lezing begint om 19.30 uur, inloop is vanaf 19.00 uur.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden