De Direct Duidelijk Brigade ging bij de aftrap meteen in gesprek. (Foto: Cynthia Hasenbos)
De Direct Duidelijk Brigade ging bij de aftrap meteen in gesprek. (Foto: Cynthia Hasenbos)

Enschede gaat voor helder taalgebruik

  Ingezonden

De Direct Duidelijk Brigade staat voor duidelijke overheidstaal en gaat de komende tijd het land in om overheidsteksten te verbeteren en begrijpelijker te maken voor burgers. De Direct Duidelijk Brigade deed bij de aftrap ook Enschede aan. Enschede sloot zich als een van de eerste gemeenten in Nederland aan bij deze campagne.

ENSCHEDE - Staatssecretaris Knops: "Wij doen al veel, maar het is nog niet genoeg. De Direct Duidelijk Brigade gaat medewerkers van overheidsorganisaties zoals gemeentes en provincies helpen bij het begrijpelijk maken van teksten. Wij willen ervoor zorgen dat mensen mee kunnen doen."

Niels van den Berg, wethouder Communicatie gemeente Enschede: "Als een van de eerste gemeenten hebben we in 2018 de Direct Duidelijk deal getekend. We willen dat iedereen begrijpt wat we schrijven. Daar werken we in Enschede hard aan en ik ben blij om te zien dat de staatssecretaris hier extra geld en aandacht voor vrijmaakt. Dat betekent dat we duidelijk en helder taalgebruik nog beter kunnen ontwikkelen en daar blijf ik me hard voor maken."

Na aankomst van het met de Direct Duidelijk Brigade-bus ging het taalteam direct in gesprek met burgers. Zo verzamelden zij voorbeelden van onduidelijke teksten en bespraken zij op welke manier overheidsteksten zoals brieven, formulieren en folders begrijpelijker kunnen worden gemaakt.

Herschrijven
Gemeente Enschede vindt duidelijke taal belangrijk en zet zich al een paar jaar in voor duidelijke taal. Met duidelijke taal wordt de afstand tussen inwoners en de gemeente verkleind en vergroot de gemeente het vertrouwen. Na ondertekening van de Direct Duidelijk-deal startte de gemeente met Direct Duidelijk Enschede, omdat de gemeente van mening is dat het altijd beter kan. Met Direct Duidelijk Enschede verplaatst de gemeente zich in de schoenen van inwoners. Dit kan alleen door inwoners een stem te geven in de communicatie van de gemeente. Daarom laat de gemeente inwoners meedenken in wat volgens hen duidelijke taal is. Op basis daarvan herschrijft de gemeente de komende tijd de schriftelijke communicatie. In veel inwonersbrieven staat binnenkort de vraag of de tekst duidelijk is. Is dat niet het geval, dan kan de brief teruggestuurd worden. Samen kijken gemeente en inwoners dan naar verbetering van de tekst. Ook staat nu op de website van de gemeente een oproep om onduidelijke teksten door te geven.

In 2020 wil de gemeente een lezerspanel beginnen dat de gemeentelijke teksten beoordeelt. Daarnaast blijft de gemeente inwoners uitdagen om met #zegdatdan te wijzen op onduidelijke online communicatie.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de Direct Duidelijk Brigade op de website


 

Meer berichten