Logo huisaanhuisenschede.nl


Even langs Livio met 'klein ongemak'

  Human Interest

Enschede/Boekelo - Ouder worden, je kunt er van alles over lezen. De constatering van alledag is wel dat met het ouder worden de kans op ongemakjes toeneemt. De meeste daarvan zijn onschuldig van aard en kunnen in een pril stadium prima behandeld worden of met een simpele ondersteuning of aanpassing in huis heel acceptabel gemaakt worden.

Echter zijn er ook ongemakjes die, als u er te lang mee doorloopt of er geen acht op slaat, kunnen verergeren, waardoor er een bezoek aan de huisarts, of een verwijzing naar een specialist met mogelijk een ziekenhuisopname noodzakelijk is. Vaak zijn de signalen die aanleiding zijn voor een huisartsbezoek al in een vroeg stadium aanwezig, maar worden ze niet herkend of genegeerd. Veel mensen gaan niet zo snel naar een huisarts, men wil het vaak nog 'even aankijken'. Tijdens het spreekuur kan een signaal als vaak plassen en overgewicht duiden op diabetes. Een bloedsuiker en gewichtsmeting zijn standaard onderzoeken, bij verhoogde waardes wordt een bezoek aan de huisarts geadviseerd.

Livio is begonnen met een inloopspreekuur, één in Boekelo en één in De Blenken in Enschede. Eén van de doelstellingen van deze pilot is te onderzoeken of een vroege beoordeling en eventuele behandeling een verergering van klachten of een voorkoming van een uitgebreidere zorg door huisarts en/of verwijzing naar een specialist kan voorkomen. Huisartsen zijn erbij betrokken. Over een jaar wordt gekeken of de beoogde doelstellingen zijn gehaald en het inloopspreekuur structureel ingezet kan worden.

Tijdens het spreekuur wordt uw gezondheidstoestand gecheckt. Daarnaast wordt er samen met de betrokkene bekeken hoe de sociale omgeving er uit ziet en of er klachten of vragen zijn met betrekking tot hulpmiddelen, zorg en/of bijvoorbeeld ondersteuning door een diëtiste, ergotherapie of fysiotherapie wenselijk of noodzakelijk is. Op deze wijze probeert Livio een beeld te krijgen en te kijken of een verwijzing naar bijvoorbeeld een huisarts noodzakelijk is.

Het inloopspreekuur is voor iedere 55-plusser toegankelijk en wordt verzorgd door de verpleegkundige uit het desbetreffende Livio thuiszorgteam. Men kan terecht in De Blenken in Enschede en De Berke in Boekelo. De Blenken, Oldenzaalsestraat 10, Enschede, iedere eerste woensdag van de maand van 9.30 tot 11.00 uur en De Berke, Jan van Elburgstraat 111, Boekelo, iedere eerste dinsdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur.

Franklin Veldhuis
reageer als eerste
Meer berichten