Logo huisaanhuisenschede.nl


Spreker Wilma Boevink kreeg in 2014 de ereprijs van het Fonds Psychische Gezondheid.
Spreker Wilma Boevink kreeg in 2014 de ereprijs van het Fonds Psychische Gezondheid.

Publieksdag 'Wij zijn toch niet gek?!'

  Human Interest

Op zaterdag 24 juni wordt in de bieb in Enschede de publieksdag 'Wij zijn toch niet gek?!' gehouden. Een dag voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of verslaving, naasten en belangstellenden. Deze dag staat in het teken van informatie, herstel, anti-stigma en erva-ringsdeskundigheid.

Enschede - Lotgenotengroepen, zelfhulpgroepen, herstelgroepen en ervaringsdeskundigheid spelen een steeds grotere rol in het herstelproces. Hierdoor kunnen mensen met hun kwetsbaarheid hun eigen weg vinden naar een gelukkig en zinvol bestaan. Zo hoeven zij ook minder vaak terug te vallen op de professionele hulpverlening.

Op de publieksdag kan de bezoeker in gesprek gaan met landelijke en plaatselijke organisaties, patiëntenverenigingen en andere initiatieven omtrent psychische aandoeningen. Gedurende de hele dag is er een programma met presentaties door onder meer Wilma Boevink, Ahmet Turkmen, beiden ervaringsdeskundigen.

De dag wordt georganiseerd door de Klankbordgroep GGZ Enschede in samenwerking met de Centrale Bibliotheek Enschede en Bureau Herstel van Mediant. Het programma is te vinden op www.bibliotheekenschede.nl. Bibliotheek Enschede is te vinden aan de Pijpenstraat 15. De dag duurt van 11.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis.

reageer als eerste
Meer berichten