Tienduizend kinderen 'dopen' nieuwe tak Twentekanaal

  Historie

De beheerder van de Facebookpagina 'Ach lieve tijd Enschede' levert ons wekelijks een foto aan voor de gelijknamige rubriek in Huis aan Huis Enschede. Dit is de veertiende aflevering in deze serie. Dit artikel is eveneens te vinden op de openbare Facebookpagina 'Ach lieve tijd Enschede'. Lezers van Huis aan Huis wordt daarmee de mogelijkheid geboden om te reageren op de foto en de tekst.

Een bericht uit de krant van 1936:

'Vanaf 6 mei 1936 zal Enschedé niet alleen maar 'de stad van textiel' genoemd mogen worden.Daaraan zal nu ook het element 'water' worden toegevoegd, nu de aanleg van het Twentekanaal wordt afgesloten met de opening van de Enschedeesche haven. Circa 10.000 kinderen, leerlingen van diverse scholen, werden in de gelegenheid gesteld een tochtje te maken op het kanaal van de nieuwe haven tot aan de sluis bij de Waarbeek en vice versa.

Hiervoor was een boot van den dienst Amsterdam/Harderwijk, welke aan rond 1500 kinderen plaatsbood, gecharterd. Zoo heeft Jong Enschede contact gevonden met het kanaal, waarvan het, naar men mag hopen, als het geslacht der toekomst, zijn profijt zal hebben.'

 

Meer berichten