Uitreiking van de bronzen AWN legpenning door voorzitter Gajus Scheltema (links) aan Dick Schlüter.
Uitreiking van de bronzen AWN legpenning door voorzitter Gajus Scheltema (links) aan Dick Schlüter. (Foto: Ben Klein Nagelvoort)

Dick Schlüter krijgt Bronzen legpenning AWN voor zijn veldwerk

  Historie

Enschede - De Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN) hield zaterdag haar jaarvergadering in de Museumfabriek in Enschede. De landelijke vertegenwoordigers van de regionale afdelingen werden toegesproken door voormalig wethouder en gedeputeerde Dick Buursink uit Enschede. Uit handen van landelijk voorzitter Gajus Scheltema ontving Dick Schlüter de bronzen legpenning vanwege zijn decennialange inzet voor de archeologie in Twente.

De landelijke vergadering van de AWN was georganiseerd door de afdeling Twente. Dick Buursink ging na de opening nader in op het belang van cultuurhistorisch beleid door gemeenten en provincies. Hij vertelde daarbij tevens over zijn persoonlijke ervaringen met betrekking tot de vuurwerkramp en dat in de wijk Roombeek niet alleen gekozen is voor nieuwbouw, maar ook voor behoud van beeldbepalende gebouwen als cultureel erfgoed zowel als herkenningspunten voor de inwoners van de stad.

Vervolgens werden er drie bronzen legpenningen uitgereikt aan Dick Schlüter, Jan Venema (onderwaterarcheologie) en Fred van den Beemt (afdeling Noord).

Schlüter ontving het landelijke eerbewijs voor zijn veldwerk in Overijssel op het gebied van het zoeken naar artefacten afkomstig van Neanderthalers, zijn publicaties om historische onderwerpen onder de aandacht van het grote publiek te brengen en zijn lezingen en cursussen op het gebied van de regionale historie en archeologie. De Enschedese historicus is tevens acht jaar vice-voorzitter van AWN-19 (Twente) geweest. Na het officiële gedeelte van de jaarvergadering en de lunch kregen de ruim vijftig aanwezigen – waaronder ambtenaren uit Twente met archeologie in hun portefeuille en regio-archeoloog Albert Vissinga – een rondleiding in het museum en een excursie naar Vliegveld Twenthe.

Meer berichten