De Detakerk is een van de twaalf panden waarom het gaat. Foto: Marieke Bakker / TC Tubantia
De Detakerk is een van de twaalf panden waarom het gaat. Foto: Marieke Bakker / TC Tubantia

Rechter: 'Monumentenstatus twaalf naoorlogse panden opnieuw onderzoeken'

  Historie

Enschede - Twaalf waardevolle naoorlogse panden worden mogelijk toch als gemeentelijk monument aangewezen. De Rechtbank Zwolle stelde het Cuypersgenootschap en Bond Heemschut eind december in het gelijk. De gemeente moet in elk geval nieuw onderzoek uitvoeren.

Op 22 december is een uitspraak gedaan in het beroep dat beide erfgoedorganisaties hebben aangetekend tegen het besluit van de gemeente Enschede om geen monumentenstatus toe te kennen aan de twaalf geselecteerde panden. Voor elk pand zal een afzonderlijke afweging gemaakt moeten worden waarbij alle belangen zorgvuldig meegewogen worden. Beide landelijke organisaties zijn afgelopen zomer in beroep gegaan tegen het besluit van de gemeente Enschede.

Volgens de gemeente zijn de panden voldoende beschermd tegen (gedeeltelijke) sloop, doordat zij 'met hoge attentiewaarde' worden opgenomen in de cultuurhistorische waardenkaart van Enschede en in de bestemmingsplannen. Ook daar gaat de rechtbank niet in mee. De rechter stelt dat aanwijzing tot gemeentelijk monument meer bescherming biedt en dat bovendien voor elk individueel pand moet worden bekeken of het algemeen belang voorgaat of het belang van de eigenaar.

Enschede voert aan dat de eigenaren bezwaar hebben gemaakt tegen een monumentenstatus. De eigenaren vrezen dat een monumentenstatus extra onderhoudskosten met zich mee zal brengen en de panden moeilijker te verkopen zullen zijn. In 2010 heeft de gemeenteraad de subsidie voor gemeentelijke monumenten geschrapt. Het verdwijnen van de subsidieregeling is echter niet voldoende reden om voorbij te gaan aan het algemeen belang van bescherming van de monumentale panden. Nadelige financiële gevolgen voor eigenaren moeten worden aangetoond voordat een besluit over aanwijzing wordt genomen.

De Overijsselse welstandscommissie Het Oversticht heeft in 2008/2009 in opdracht van de gemeente Enschede de naoorlogse bouw in Enschede geïnventariseerd en daarbij zijn uit 54 panden deze 12 als de meest waardevolle gebouwen geselecteerd. Het Oversticht adviseerde de gemeente om deze panden aan te wijzen als gemeentelijk monument. Dat was aanvankelijk ook de bedoeling, maar de gemeente nam in 2012 een ander besluit. De erfgoedorganisaties hopen dat dit voor Enschede onvervangbare erfgoed nu alsnog de bescherming krijgt die het verdient.

Het gaat om deze panden: De Bethelkerk (J.H. Boschstraat 30), Detakerk (H.B. Blijdensteinlaan 30), Maranathakerk (2e Emmastraat 60), Apostolisch genootschap (Van der Waalslaan 25), gebouwen van Vitens (Weerseloseweg 183), voormalig kantoor Menko (Voortsweg 131), hoofdgebouw waterzuivering (Lonnekerbrugstraat 175) en de appartementencomplexen Laaressingel 1-23, Kortenaerstraat 20-30, Bentrotstraat 2-26, Oldenzaalsestraat 202-246 en Oliemolensingel 208-258.

Meer berichten