Pas in het begin van de zestiger jaren werd de paardentractie van Van Heek afgeschaft.
Pas in het begin van de zestiger jaren werd de paardentractie van Van Heek afgeschaft.

'Slechte reclame voor het hele bedrijf'

  Historie

Enschede - De beheerder van de Facebookpagina 'Ach lieve tijd Enschede' levert ons wekelijks een foto aan voor de gelijknamige rubriek in Huis aan Huis Enschede. Dit is de negende aflevering in deze serie. Dit artikel is eveneens te vinden op de openbare Facebookpagina 'Ach lieve tijd Enschede'. Lezers van Huis aan Huis wordt daarmee de mogelijkheid geboden om te reageren op de foto en de tekst.

De ondergang van de Enschedese textielindustrie was mede een gevolg van het feit dat de fabrikanten veel te lang vasthielden aan het oude en vertrouwde en niet tijdig vernieuwden.

Een sprekend voorbeeld daarvan was de wijze waarop bij de firma Van Heek het interne transport tussen de diverse vestigingen werd verzorgd. Dat gebeurde niet met auto's, maar met zogenaamde 'Belsen', fraai uitgedoste Belgische paarden.

Pas in het begin van de zestiger jaren werd de paardentractie afgeschaft, nadat één van de directeuren had opgemerkt: 'Uit psychologisch oogpunt is het geen goede reclame: het gemoedelijke sjokken van deze paarden maakt op de werknemers en ook op het publiek een nogal slome indruk, die zij op het hele bedrijf zouden kunnen betrekken.'

De laatste Belgische trekpaarden verdwenen in 1963, de eerste ontslagen van werknemers volgden enige jaren later.

Meer berichten