Laatste markesteen tussen oude marken Lonneker en Deurningen krijgt z'n plek

  Historie
Een van de reeds geplaatste markeringstegels
Een van de reeds geplaatste markeringstegels (Foto: Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker)

Lonneker - De Loakstenencommissie van de Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker (SHSEL) zal vrijdag 15 maart om 15.00 uur de laatste tegel ter markering van de grens tussen de oude marken Lonneker en Deurningen op de voormalige Vliegbasis Twenthe plaatsen. Iedereen is hierbij welkom. Wel even aanmelden via mail: loakstenencom@shsel.nl

De Loakstenencommissie van de Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker (SHSEL) beijvert zich om de oude markegrenzen opnieuw zichtbaar te maken door grensstenen in ere te herstellen en zo nodig replica's te plaatsen. Dat is precies wat nodig was op het terrein van de vliegbasis, waar vier grensstenen verdwenen waren om in de oorlog de start- en landingsbanen voor de Fliegerhorst te kunnen aanleggen.

In het kader van de Alliantiefabriek, later Rentmeesters van de Toekomst geheten, heeft de Loakstenencommissie met Technology Base (voorheen ADT) samengewerkt om de verdwenen grensstenen opnieuw te plaatsen.

Uiteraard was het vanwege de veiligheid niet mogelijk om echte grensstenen te plaatsen, daarom zijn speciaal voor dit doel vlakke tegels ontworpen. Onlangs zijn twee van die markeringstegels geplaatst. Bovendien is er een oude markesteen teruggevonden bij opruimwerkzaamheden. Deze steen ligt tussen de bomen en kan om die reden wel zijn oude functie vervullen. Het sluitstuk van dit project, de plaatsing van de laatste tegel, is op 15 maart.

Verzamelen bij het hek aan Noordergrensweg/Grefteberghoekweg.

Meer berichten