Erfgoedvereniging Heemschut Overijssel is bang dat de oude spoorbrug over de Noord Esmarkerrondweg wordt 'verschrot', ofwel vernietigd.
Erfgoedvereniging Heemschut Overijssel is bang dat de oude spoorbrug over de Noord Esmarkerrondweg wordt 'verschrot', ofwel vernietigd.

Heemschut in actie voor behoud oude spoorbrug

  Historie

Enschede - Erfgoedvereniging Heemschut Overijssel is bang dat de oude spoorbrug over de Noord Esmarkerrondweg wordt 'verschrot', ofwel vernietigd. Daarom vraagt de vereniging nu aan de betrokken partijen om goed na te denken over manieren waarop de brug hergebruikt kan worden. De brug ligt al enige tijd op de gemeentewerf opgeslagen en het Spoorwegmuseum is betrokken bij het zoeken naar een oplossing om de brug te kunnen behouden.

Jan Astrego vertelt namens Erfgoedvereniging Heemschut dat het zonde zou zijn om de 19e-eeuwse gietijzeren brug te laten verschroten: "Erfgoedvereniging Heemschut Overijssel draagt alternatieve locaties aan voor plaatsing van de brug. Wij pleiten in een brief aan B&W van Enschede voor behoud van de brug. Voor dit waardevolle erfgoed zijn wel degelijk mogelijkheden."

Prorail heeft voorgesteld om de brug in de fietsroute langs de Euregioweg te plaatsen. Hierdoor kan er een ongelijkvloerse kruising over dezelfde spoorlijn (Enschede-Gronau) aangelegd worden. De raad moet hierover nog besluiten, maar er wordt gefluisterd dat dit geen rendabele oplossing, aangezien relatief weinig fietsers gebruik zullen maken van dit fietspad.

Heemschut ziet meer opties. Astrego: "Laat de brug onderdeel zijn van een gepland fietspad van de Eschmarker fietsroute in de omgeving van de Oostweg in Enschede. Een voorstel dat mogelijk tot een bezuiniging zou kunnen leiden." Of: "De brug zou een waardevolle en passende verbinding kunnen zijn tussen de wijk De Laares en de Performance Factory, en de wijk De Bothoven. Ook hier zou de brug dan over de spoorlijn Enschede-Gronau geplaatst worden."

Astrego, ook voorzitter van Museum Buurtspoorweg Haaksbergen-Boekelo, hoopt dat de betrokken partijen de aangedragen voorbeelden willen bestuderen: "De door ons aangedragen oplossingsrichtingen zijn het overwegen waard. Deskundige hulp voor een zorgvuldige afweging is aanwezig. Bij organisaties als Spoorwegmuseum, Historisch Railvervoer Nederland (HRN), de landelijke koepel van museale railvervoerorganisaties en zelfs Museum Buurtspoorweg Haaksbergen-Boekelo. Denk in elk geval niet direct aan verschrotting van deze historische gietijzeren brug. Vernietiging van ons waardevolle culturele erfgoed is immers nooit meer terug te draaien."

Meer berichten