De man in de telefoonpaal moest ervoor zorgen dat de door zware ijsafzetting vernielde telefoonleidingen werden gerepareerd.
De man in de telefoonpaal moest ervoor zorgen dat de door zware ijsafzetting vernielde telefoonleidingen werden gerepareerd.

Siberische toestanden in de winter van 1928/1929

  Historie

Enschede - De beheerder van de Facebookpagina 'Ach lieve tijd Enschede' levert ons wekelijks een foto aan voor de gelijknamige rubriek in Huis aan Huis Enschede. Dit is de zevende aflevering in deze serie. Dit artikel is eveneens te vinden op de openbare Facebookpagina 'Ach lieve tijd Enschede'. Lezers van Huis aan Huis wordt daarmee de mogelijkheid geboden om te reageren op de foto en de tekst.

De winter van 1928/1929 was van een siberische gestrengheid. In februari daalde de temperatuur in Twente gedurende een groot aantal nachten onder de min 20 graden Celsius. In Nederland vroren tientallen mensen dood of kwamen door verdrinking (schaatsers) en uitputting om het leven. Talloze mensen werden op straat overmand door de kou en raakten buiten kennis.

In verband met de kou werden de uitkeringen aan werklozen en stakers door de Enschedeesche Textielarbeidersbond De Eendracht met 20 procent verhoogd. Deze unieke opname toont het fabriekscomplex van Jannink & Zonen aan de Haaksbergerstraat. Op de voorgrond de spoorlijn Enschede-Ahaus en links een politiepost. De man in de telefoonpaal moest ervoor zorgen dat de door zware ijsafzetting vernielde telefoonleidingen werden gerepareerd.

Meer berichten