Het pand waar de Enschedesche Courant werd gedrukt, op de hoek Oude Markt/Langestraat. Deze foto stamt uit 1900.
Het pand waar de Enschedesche Courant werd gedrukt, op de hoek Oude Markt/Langestraat. Deze foto stamt uit 1900.

De eerste kranten van Enschede

  Historie

Enschede - De beheerder van de Facebookpagina 'Ach lieve tijd Enschede' levert ons wekelijks een foto aan voor de gelijknamige rubriek in Huis aan Huis Enschede. Dit is de vijfde aflevering in deze serie. Dit artikel is eveneens te vinden op de openbare Facebookpagina 'Ach lieve tijd Enschede'. Lezers van Huis aan Huis wordt daarmee de mogelijkheid geboden om te reageren op de foto en de tekst.

Enschede beschikt sinds 1855 over een eigen nieuwsblad: de Enschedeesche Courant, die eenmaal per week verschijnt en vier pagina's telt. De krant biedt als bijzonderheid ook de koers van de Pruisische munt (weeklonen in de fabrieken worden nogal eens in Pruisisch geld uitbetaald), en ook het verloop van de katoenprijzen in Engeland. Na de afschaffing van het dagbladzegel (accijns) in 1869, dat het lezen van kranten voor meer mensen aantrekkelijker maakt, verschijnt het blad in 1870 tweemaal per week. Vanaf 1872 is er ook Tubantia, Volkscourant voor Twenthe (later Tubantia, Nieuws- en Advertentieblad voor Twenthe). Dat blad komt in 1879 tweemaal per week uit, in 1902 driemaal en verschijnt vanaf 1912 als dagblad. In 1917 wordt de Enschedeesche Courant overgenomen en verschijnt dan voortaan als Twentsch Dagblad Tubantia en Enschedese Courant. Op de foto uit 1900 het pand waar de Enschedesche Courant werd gedrukt, op de hoek Oude Markt/Langestraat.

Meer berichten