Bijgaande foto is genomen in de Eerste Wereldoorlog en toont de 'vischmarkt' van Glanerbrug
Bijgaande foto is genomen in de Eerste Wereldoorlog en toont de 'vischmarkt' van Glanerbrug

'Stadse leu oet Eanske'

  Historie

De beheerder van de Facebookpagina 'Ach lieve tijd Enschede' levert ons wekelijks een foto aan voor de gelijknamige rubriek in Huis aan Huis Enschede. Dit is de vierde aflevering in deze serie. Dit artikel is eveneens te vinden op de openbare Facebookpagina 'Ach lieve tijd Enschede'. Lezers van Huis aan Huis wordt daarmee de mogelijkheid geboden om te reageren op de foto en de tekst.

Vis is in onze streken door de afgelopen eeuwen heen het voedsel van de armelui geweest. Als je zo arm was dat je geen vlees kon betalen, kwam er bij gebrek aan beter zo nu en dan vis op tafel. Mensen die het zich wel konden veroorloven vlees te kopen deden badinerend over vis als voedsel: 'weet dat visch, slechts slijm is'.

Bijgaande foto is genomen in de Eerste Wereldoorlog en toont de 'vischmarkt' van Glanerbrug. We zien mensen rondom een, op een galg lijkende, houten constructie, waaraan een lege mand werd gehangen ten teken dat er vis te koop was.

Er gaat echter ook het verhaal dat de constructie inderdaad een galg was, waaraan soms 'stadse leu oet Eanske' werden opgehangen, maar dat lijkt toch bijzonder onwaarschijnlijk.

Meer berichten