Ach lieve tijd: Wat betekent de naam Enschede?

  Historie

De beheerder van de Facebookpagina 'Ach lieve tijd Enschede' levert ons wekelijks een afbeelding en tekst aan voor de gelijknamige rubriek in Huis aan Huis Enschede. Dit is de 41ste aflevering in deze serie. Dit artikel is eveneens te vinden op de openbare Facebookpagina 'Ach lieve tijd Enschede'. Lezers van Huis aan Huis wordt daarmee de mogelijkheid geboden om te reageren op de foto en de tekst.

Al vele jaren zijn onderzoekers bezig de betekenis van de benaming Enschede te achterhalen. In geschriften uit de 11e eeuw zijn de namen Aneschedhe en Anneschethe ontdekt. Later kwamen Enscede en Entscede voorbij. In het boek 'Notitia Germaniae Inferioris' (1697) wordt de stad in het latijn Anze genoemd. In de 18e eeuw gebruikten ambtenaren de naam Eindscheide of Eijndscheijde. In de loop van de 19e eeuw is uiteindelijk de huidige naam in gebruik geraakt. Ane of Anne vatte men veelal op als 'aan de', maar dat wordt tegenwoordig betwijfeld. 'Schede' betekent scheiding, door water, een grens of een heuvelrug. In de 17e eeuw werd de naam verklaard als Eindscheiding, die ook al in de spelling tot uitdrukking kwam, zoals Enscede, Entscede en Eindscheide. Anderen stellen simpelweg dat de naam 'aan de Es' betekent, naar het toentertijd uitgebreide essencomplex aan de oostkant van de stad. Uit de Franse tijd dateert de huidige uitspraak. Op de afbeelding uit 1866 wordt Enschede nog geheel omsloten door de gemeente Lonneker.

Meer berichten