Ach lieve tijd: Kinderarbeid in Enschede

  Historie

De beheerder van de Facebookpagina 'Ach lieve tijd Enschede' levert ons wekelijks een foto en tekst aan voor de gelijknamige rubriek in Huis aan Huis Enschede. Dit is de 36ste aflevering in deze serie. Dit artikel is eveneens te vinden op de openbare Facebookpagina 'Ach lieve tijd Enschede'. Lezers van Huis aan Huis wordt daarmee de mogelijkheid geboden om te reageren op de foto en de tekst.

Enschede - Op de foto het interieur van grofspinnerij Gebr. van Heek, Enschede, circa 1895. De spinners - mannen - hadden elk twee jonge handlangers, 'aanlappers' genaamd.

Enschede werd in de tweede helft van de negentiende eeuw hét centrum van de katoenspinnerij in Nederland. Ongeveer de helft van de spincapaciteit in Nederland was hier geconcentreerd. Voor een deel ging het om geïntegreerde ondernemingen, waarbij de spinnerij een onderdeel vormde van een groter textielbedrijf, zoals hier het geval is. De Gebroeders van Heek zijn de voorgangers van het zo bekende Schuttersveld, genoemd naar het door hen aangekochte landgoed.

Het zogeheten 'Kinderwetje van Van Houten' uit 1874 is de eerste wet die in Nederland een einde moest maken aan kinderarbeid. De wet verbood kinderen tot 12 jaar in fabrieken te werken. Het verbod was 'niet toepasselijk op huiselijke en persoonlijke diensten en op veldarbeid'.

Meer berichten