Ach lieve tijd: 'Niet afgeleid door jonge heren'

  Historie

De beheerder van de Facebookpagina 'Ach lieve tijd Enschede' levert ons wekelijks een foto en tekst aan voor de gelijknamige rubriek in Huis aan Huis Enschede. Dit is de 32ste aflevering in deze serie. Dit artikel is eveneens te vinden op de openbare Facebookpagina 'Ach lieve tijd Enschede'. Lezers van Huis aan Huis wordt daarmee de mogelijkheid geboden om te reageren op de foto en de tekst.

De gegoede burgers van Enschede wensten dat hun dochters goed onderwijs kregen en niet werden afgeleid door de aanwezigheid van jonge heren. Dit onderwijs was aanvankelijk alleen mogelijk door het nemen van privélessen ten huize van zogeheten 'instructrices'. De lessen vonden later plaats op 't Welna in Lonneker, in een pand aan Achter 't Hofje, in het weeshuis aan de Langestraat en het latere pand van Ons Huis aan de Oldenzaalsestraat. Op 1 november 1887 werd een school (foto) gebouwd aan de Brinkstraat 6, waar onderwijs werd gegeven aan groepen meisjes in klasverband. Het was een openbare lagere school waar les werd gegeven in Frans, Hoogduits, Engels, natuurkunde, handwerken, tekenen en muziek. Het schoolgeld werd vastgesteld op 60 gulden per jaar. De gemeente subsidieerde de school. Rond 1900 gingen steeds meer meisjes naar de gemengde Hogere Burgerschool. In 1913 ging de meisjeschool aan de Brinkstraat dicht. Deze maakte plaats voor een gemengde ULO.

Meer berichten