Ach lieve tijd: De schoorsteen moest roken

  Historie

De beheerder van de Facebookpagina 'Ach lieve tijd Enschede' levert ons wekelijks een foto en tekst aan voor de gelijknamige rubriek in Huis aan Huis Enschede. Dit is de 29ste aflevering in deze serie. Dit artikel is eveneens te vinden op de openbare Facebookpagina 'Ach lieve tijd Enschede'. Lezers van Huis aan Huis wordt daarmee de mogelijkheid geboden om te reageren op de foto en de tekst.

Vervoer per spoor was voor de ontwikkeling van de textielindustrie van grote betekenis. Nadat de spoorlijn Hengelo-Enschede in 1875 was doorgetrokken naar Münster en Dortmund, opende de Ahaus-Enschede Eisenbahn Gesellschaft in 1903 een spoorwegverbinding tussen Enschede en Ahaus met als belangrijkste doel de aanvoer van kolen uit het Ruhrgebied te versnellen. Centraal punt in Enschede was het Station Zuid, nabij de hoek Haaksbergerstraat / Cromhoffsbleekweg. Deze foto uit de jaren dertig toont de grote bedrijvigheid op dit station. Aan het spoor werd ook een gasfabriek gebouwd, waar kolen werden omgezet in gas. Dit 'stadsgas' werd gebruikt voor straatverlichting en later voor huishoudelijke toepassingen. Na de vondst van aardgas in de jaren zestig kwam een eind aan de productie van stadsgas. Na de neergang van de textielindustrie was er nauwelijks nog behoefte aan kolen. Station, spoorlijn en gasfabriek werden in 1967 gesloten en afgebroken. Hier is nu de Zuiderval gerealiseerd.

Meer berichten