Eerste bejaardencentrum van Enschede

  Historie

De beheerder van de Facebookpagina 'Ach lieve tijd Enschede' levert ons wekelijks een foto en tekst aan voor de gelijknamige rubriek in Huis aan Huis Enschede. Dit is de 28ste aflevering in deze serie. Dit artikel is eveneens te vinden op de openbare Facebookpagina 'Ach lieve tijd Enschede'. Lezers van Huis aan Huis wordt daarmee de mogelijkheid geboden om te reageren op de foto en de tekst.

Vroeger woonden veel oudere mensen, die niet meer voor zichzelf konden zorgen, bij hun kinderen in. Maar niet iedereen kon bij zijn kinderen terecht of hadden voldoende geld om verzorging in te huren. Voor die mensen liet fabrieksbaas Hendrik Rierink in 1828 twaalf huisjes bouwen naast het Boerenkerkhof aan de Deurningerstraat. Deze groep huisjes werd het Apostelenhof genoemd en was bestemd voor armlastige mensen uit Enschede, 'in de hoop dat God zal gelieven te geven, dat allen welke daarin overlijden een zalig sterfuur hebben'.

In het Apostelenhof was alleen plek voor armlastige mensen die ouder dan 50 waren en bovendien rooms-katholiek. In het hofje golden strenge regels over opstaan, bidden en bezoek. Wie de regels overtrad, werd gestraft. In 1925 werd het verplaatst naar de Dennenweg/B.W. ter Kuilestraat en werd in 1970 afgebroken. De foto uit 1900 toont het Apostelenhof aan de Deurningerstraat, bijna 40 jaar nadat het na de stadsbrand van 1862 was herbouwd.

Meer berichten