Ach lieve tijd: Leven na de brand

  Historie

De beheerder van de Facebookpagina 'Ach lieve tijd Enschede' levert ons wekelijks een foto aan voor de gelijknamige rubriek in Huis aan Huis Enschede. Dit is de 27ste aflevering in deze serie. Dit artikel is eveneens te vinden op de openbare Facebookpagina 'Ach lieve tijd Enschede'. Lezers van Huis aan Huis wordt daarmee de mogelijkheid geboden om te reageren op de foto en de tekst.

't Overschot was een doodlopend zijstraatje van de Veenstraat. Als je er rondliep vroegen de bewoners al gauw 'Wat kom ie hier doon?' Na de grote stadsbrand op 7 mei 1862 kwam er voor de wederopbouw van de stad uit binnenland en buitenland aan giften in totaal 249.682,33 gulden bij het gemeeentebestuur binnen. Nadat dit bedrag over de verschillende projecten was verdeeld, bleef er een overschot over van 12.980 gulden, dat door de zogenoemde 'onderstandscommissie' voor de bouw van deze 20 huizen werd bestemd. Het straatje kreeg de toepasselijke naam 't Overschot. De onderstandscommissie schonk vervolgens de woningen aan het stichtingsbestuur van het 'Oude Mannen- en Vrouwenhuis', waaraan derhalve de huuropbrengst van 60 euro per woning per jaar ten goede kwam. Het Overschot ging op 10 januari 1916 voor een bedrag van 13.380 gulden aan verschillende ingezetenen in eigendom over. Honderd jaar na de stadsbrand werd de laatste woning ontruimd en afgebroken.

Meer berichten