Nog niet rijp voor yoghurt

  Historie

De beheerder van de Facebookpagina 'Ach lieve tijd Enschede' levert ons wekelijks een foto aan voor de gelijknamige rubriek in Huis aan Huis Enschede. Dit is de 26ste aflevering in deze serie. Dit artikel is eveneens te vinden op de openbare Facebookpagina 'Ach lieve tijd Enschede'. Lezers van Huis aan Huis wordt daarmee de mogelijkheid geboden om te reageren op de foto en de tekst.

Enschede heeft een heuse melkoorlog gehad, waarin de burgerij en de coöperatieve Lonneker Melkinrichting als vijanden tegenover elkaar stonden. Inzet was de melkprijs. Tussen 1900 en 1910 bedroeg die zes tot zeven cent per liter.

Toen de fabriek in 1910 besloot die prijs met één cent te verhogen, waren de rapen gaar. De bevolking ging de verkoop van melk boycotten. De actie bereikte echter het tegendeel. De fabriek ging van de overtollige melk boter maken en kon die in het westen van het land tegen een goede prijs afzetten.

Enkele jaren later kwamen de partijen opnieuw met elkaar in botsing. De melkinrichting begon in 1913 met de productie van yughurt, maar de Enschedeërs wilden dat niet, hoezeer het ook als uiterst gezond werd aangeprezen. "Een lang gezond leven schijnt door de inwoners niet op prijs te worden gesteld", verzuchtte de directeur van de melkfabriek. Pas in 1930 waren de inwoners rijp voor yoghurt.        

Meer berichten