Het eerste zwembad van Enschede

  Historie

De beheerder van de Facebookpagina 'Ach lieve tijd Enschede' levert ons wekelijks een foto aan voor de gelijknamige rubriek in Huis aan Huis Enschede. Dit is de 24ste aflevering in deze serie. Dit artikel is eveneens te vinden op de openbare Facebookpagina 'Ach lieve tijd Enschede'. Lezers van Huis aan Huis wordt daarmee de mogelijkheid geboden om te reageren op de foto en de tekst.

In 1891 vat de textielfabrikant Van Heek het plan op om een zwem- en badinrichting in Enschede te laten bouwen. Alle werknemers van Van Heek & Co en hun gezinnen mogen er op vaste dagen gratis gebruikmaken van de moderne kuip- en stortbaden. Zijn doel hiermee is tweeledig: bevordering van de gezondheid van zijn werknemers en hun gezinnen én het verbeteren van de verstandhouding met hen. Dit overdekte zwembad aan de Zuiderhagen – een van de eerste in Nederland en toen ultramodern – komt er in 1892.

In een gedicht twijfelt G.Schorn aan de goede bedoelingen van Van Heek:

Arbeiders van meneer Van Heek moesten zich douchen, eens per week. Men mocht dan gratis naar het bad, omdat de baas daar baat bij had.
 

Een park, een bad, een goede woning, garandeerden zijn beloning. Want op de duur zou je het merken, men werd niet ziek, kon harder werken.
 

Meneer Van Heek, de gulle schenker, was eigenlijk een sluwe denker. Al wat hij gaf, kreeg hij terug over de arbeider z'n rug.

Meer berichten