Stadsgravenstraat

  Historie

De beheerder van de Facebookpagina 'Ach lieve tijd Enschede' levert ons wekelijks een foto aan voor de gelijknamige rubriek in Huis aan Huis Enschede. Dit is de twintigste aflevering in deze serie. Dit artikel is eveneens te vinden op de openbare Facebookpagina 'Ach lieve tijd Enschede'. Lezers van Huis aan Huis wordt daarmee de mogelijkheid geboden om te reageren op de foto en de tekst.

Enschede - Hier een oude en een aktuele foto van de Stadsgravenstraat. Dit historische straatje zie je hier vanuit de Markstraat, kijkend in noordoostelijke richting. Het pand met de dakkapel links bestaat nog steeds. Nadat omstreeks 1319 de landsheer, de bisschop van Utrecht, aan Enschede feitelijk stadsrechten toekent, wordt Enschede in zijn geheel omgeven door een verdedigingsgracht. De binnenste gracht loopt langs de tegenwoordige Stadsgravenstraat, de Haverstraat, het Achter het Hofje, de Windbrugstraat en de Walstraat. De gracht is 20 meter breed, maar raakt in de loop der eeuwen versmald. Het archief van de Gemeente Enschede meldt over de Stadsgravenstraat: 'Naar de 'Stadsgraven', (verouderde enkelvoudige Twentse benaming voor gracht, red.) die zich hier vroeger bevond en die na de stadsbrand van 1862 als binnengracht werd gedempt. Bij besluiten van de raad van voormalig Enschede d.d. 14 augustus 1889 en 27 april 1899 was voor deze straat de naam 'Achterstraat' vastgesteld.

Meer berichten