Geldkarretje van Van Heek

  Historie

De beheerder van de Facebookpagina 'Ach lieve tijd Enschede' levert ons wekelijks een foto aan voor de gelijknamige rubriek in Huis aan Huis Enschede. Dit is de zestiende aflevering in deze serie. Dit artikel is eveneens te vinden op de openbare Facebookpagina 'Ach lieve tijd Enschede'. Lezers van Huis aan Huis wordt daarmee de mogelijkheid geboden om te reageren op de foto en de tekst.

Het geldkarretje van Van Heek & Co. Nog tot in de oorlogsjaren werd hiermee op de wekelijkse betaaldag het geld voor de lonen van het personeel opgehaald bij de Twentsche Bank. Van Heek & Co., opgericht in 1885, ontwikkelde zich dermate voorspoedig dat de firma in 1910 de grootste industriële onderneming van Nederland was met toen 2.369 werknemers. De fabrieken strekten zich uit vanaf de Noorderhagen in het stadscentrum langs de spoorlijn naar Gronau tot voorbij de latere Oliemolensingel. De firmanten behoorden tot de rijkste inwoners van Nederland. In 1967 werd het bedrijf door de directie geliquideerd, als gevolg van de teloorgang van de textielindustrie in Twente. Zelfs op bijgaande luchtfoto uit 1925 is niet te zien hoe gigantisch groot het complex van Van Heek eigenlijk was. Over een lengte van ruim een kilometer strekten de weverijen, pakhuizen en koeltorens zich uit. De gebouwen droegen namen als Nieuw Engeland, Transvaal en Oostburg. Nu vindt men hier de woonwijk Transburg.

Meer berichten