Hoezo, niks in de winkel!?

  Historie

Enschede - De beheerder van de Facebookpagina 'Ach lieve tijd Enschede' levert ons wekelijks een foto aan voor de gelijknamige rubriek in Huis aan Huis Enschede. Dit is de vijftiende aflevering in deze serie. Dit artikel is eveneens te vinden op de openbare Facebookpagina 'Ach lieve tijd Enschede'. 

Aan het einde van de oorlog werd het ook in Enschede krap wat betreft de voedselvoorziening. Wie nog iets had, moest zijn reserves aanspreken. In de meeste winkels werd aan een stuk 'nee' verkocht.

Een winkelier die zijn klanten in tijden van schaarste probeerde zo eerlijk mogelijk wilde behandelen kon rekenen op veel klandizie. Maar niet iedere winkelier ging daarbij fatsoenlijk te werk. Er werd soms voor grof geld onder de toonbank door en via de achterdeur verkocht. Zo was er een bakker aan de Lipperkerkstraat die pro-Duits was en de Wehrmacht tot zijn grootste klant kon rekenen. Slechts tegen exorbitant hoge prijzen was hij bereid buurtbewoners, die altijd bij hem hadden gekocht, van brood te voorzien.

Toen er na de bevrijding een inval werd gedaan in zijn zaak werden tot grote woede van de buurtbewoners in de kelder vele balen met verschimmeld meel aangetroffen. De bakker werd nog nét niet gelynched, maar werd wel voor het oog van de hele stad te schande gezet.

Meer berichten