Grote rol voor Enschede's verleden in Jaarboek Twente


Het Jaarboek Twente 2020 en de Twentse Almanak wordt op 25 oktober om 16.00 uur in Het Twente Hoes, Beurstraat 34 in Hengelo gepresenteerd en is dan voor 19,95 euro in de boekhandel te koop.
Het Jaarboek Twente 2020 en de Twentse Almanak wordt op 25 oktober om 16.00 uur in Het Twente Hoes, Beurstraat 34 in Hengelo gepresenteerd en is dan voor 19,95 euro in de boekhandel te koop. (Foto: PR)

Grote rol voor Enschede's verleden in Jaarboek Twente

  Cultuur

Enschede - Begin mei 1862 heerste er grote bedrijvigheid in Enschede. Op de zevende van die maand zal de koning een bezoek brengen aan de stad. Bakker Lodewijk van Voorst aan de Kalanderstraat heeft het druk met het bakken van voldoende brood. Hij is 's morgens al vroeg begonnen en gaat na enkele uren een kop koffie drinken. Hij zal voorlopig geen brood meer bakken, want even later breekt er brand uit in zijn bakkerij...

Het vuur slaat - aangespoord door een harde wind - over naar de buren en vervolgens verder. Binnen de kortste keren staat de hele binnenstad in brand en als 's avond het vuur is uitgeraasd, liggen 600 merendeels houten woningen in de as evenals een aantal gebouwen waaronder het raadhuis. De vroede vaderen moesten een herbouwplan opstellen en heeft maar weinig gescheeld of de stad had er nu uitgezien als een soort Manhattan met rechte wegen die van noord naar zuid en oost naar west lopen. Gelukkig grepen raad en wethouders in en beslisten dat het historisch gegroeide stadspatroon in ere moest worden hersteld.

Vroeger en nu

Dit verhaal is slechts een van de verhalen in het Jaarboek Twente 2020 waarin maar liefst zestien auteurs over mensen die Twente bijeen houden, zowel vroeger als nu. Het is al de 59ste keer dat Uitgeverij Twentse Media (UTM) een jaarboek Twente uitbrengt. Een breed palet aan onderwerpen uit het verleden en heden komt aan bod.

WOII in Twente

Het is dit jaar 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd van de Duitse overheersing die in 1940 begon toen Duitse militairen de oostgrens van Nederland overstaken. Nationaal en regionaal wordt daar bij stil gestaan. Ook het jongste jaarboek gaat hier niet aan voorbij. Twente was uiteindelijk een van de eerste gebieden die door de Duitsers bezet werd. Maar hoe verliep de aanloop naar deze oorlog eigenlijk aan de andere kant van de grens? Hoe verliepen de maanden voorafgaand aan de inval bijvoorbeeld bij de 'noabers' in Bentheim? In welke situatie raakten de Nederlanders die op dat moment aan de andere kant van 'n poal' vertoefden? Hoe werden de eerste krijgsgevangenen bij de grensovergang Rammelbeek gemaakt? Op deze en soortgelijke vragen wordt in een van de hoofdstukken een antwoord gegeven. Ook wordt aan de hand van Duitse kronieken een inkijkje gegeven in de militaire activiteiten aan de andere kant van de grens en de manier waarop burgers daarmee omgingen.

Tachtigjarige Oorlog

Een andere oorlog uit een verder verleden komt zijdelings aan bod. Dat betreft de Tachtigjarige oorlog (1568 – 1648) met Spanje en dan met name de tijd die daarop volgde en waarin in Overijssel de nodige partijtwisten werden uitgevochten. Een van de hoofdrolspelers daarin was de Drost van Twente Adolf Hendrik van Raesfelt. Wie mocht denken dat de rol van de media alleen in deze tijd een cruciale rol kan spelen, kan in dit verhaal zien dat eeuwen geleden dat fenomeen ook bekend was, zij het niet via krant, radio, You Tube of internet, maar in de vorm van pamfletten.

Eerste niet-religieuze verpleegster

Andere onderwerpen die aan de orde komen handelen onder meer over het opnieuw tot leven komen van de Marke Twekkelo tussen de Strootsweg en de Twekkelerweg. Van Lies Bos Hermelink wordt een mooi portret geschilderd. Zij was in de jaren rond de Tweede Wereldoorlog de eerste niet – religieuze wijkverpleegster in Rossum. Het waren volgens haar de mooiste jaren uit haar leven.

Klootschieten, klimaatverandering en een chirurgijn

Verder zijn er hoofdstukken gewijd aan de klootschieters die dit jaar het 100 jarig bestaan van de Zilveren Kloot vieren, Twente en de klimaatverandering, een Boekelose boerderij in oorlogstijd en chirurgijn Berkenvelder in Haaksbergen en Enschede.

Presentatie

Het Jaarboek Twente 2020 en de Twentse Almanak wordt op 25 oktober om 16.00 uur in Het Twente Hoes, Beurstraat 34 in Hengelo gepresenteerd en is dan voor 19.95 in de boekhandel te koop of te bestellen op www.uitgeverijtwentsemedia.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden