Projectkoor als opstapje naar lidmaatschap kozakkenkoor

  Cultuur

Enschede - Het gerenommeerde Enschedees Byzantijns Kozakkenkoor (EBKK) gaat op donderdag 30 augustus van start met een projectkoor, waarmee tien weken wordt gerepeteerd om op zaterdag 3 november tijdens het traditionele najaarsconcert samen met het EBKK een deel van het programma voor zijn rekening te nemen. Welke vocaal sterke man voelt zich geroepen?

Jan Albert Bremer is secretaris van het koor en hoopt dat het projectkoor nieuwe leden oplevert voor het EBKK. "Door allerlei omstandigheden is het aantal leden in de afgelopen jaren fors afgenomen. Er zijn nieuwe zangers nodig om de continuïteit te waarborgen. De achterliggende gedachte bij de oprichting van het projectkoor is dat het de deelnemers zoveel plezier geeft, dat een eventuele stap naar het EBKK gemakkelijker kan worden gemaakt. Maar deelname verplicht mensen tot niets!"

Volgens Bremer kan het zijn dat mensen wel bij een dergelijk koor wíllen zingen, maar de drempel te hoog vinden om zich daadwerkelijk te melden: "Om deze drempel te verlagen en om zonder welke verplichting dan ook eens met het koor kennis te maken, hebben we dit plan opgevat. Alle stemsoorten zijn welkom. Verder is het projectkoor toegankelijk voor zowel mannen zonder koorervaring als voor zangers die reeds deel uitmaken van een ander koor."

Het einddoel van het projectkoor is het verzorgen van een klein deel van het traditionele Najaarsconcert op zaterdag 3 november in de Gereformeerde Lasonderkerk aan het gelijknamige deel van de singel. Eind augustus start dirigent Paul Kempers op donderdagavond (14 avonden in totaal) met de wekelijkse repetities. Door elementaire aanwijzingen op het gebied van koorscholing zal hij ook onervaren zangers er zo nodig aan laten wennen om deel uit te maken van een koor. Na enkele weken wordt er deels gezamenlijk met het voltallige EBKK een begin gemaakt met het instuderen van liederen.

Het repertoire bevat eenvoudige Russische werken, niet specifiek in het Russisch, maar ook met Nederlandse en Engelse teksten. Deze handreiking naar de deelnemers van het projectkoor wordt voornamelijk gedaan, omdat de Russische taal in het gebruikelijke repertoire van het EBKK bij concerten wel eens als een extra lastig zou kunnen worden aangemerkt.

De bijeenkomst is iedere week van 19.30 tot 20.30 uur en wordt gehouden in de repetitieruimte van het koor gelegen op de hoek van de Rembrandtlaan/Bruggertstraat in Enschede. Info en aanmelden: secretaris@ebkk.nl / tel. 06 2841 9398.

Meer berichten