Pabostudenten stimuleren met ThuisTaal de taalontwikkeling van vluchtelingen: "Een nieuwe taal leren gaat het snelst in je eigen omgeving. Daarom bezoeken de derdejaars studenten van Saxion de gezinnen wekelijks op AZC Almelo en in Twentse gemeentes."
Pabostudenten stimuleren met ThuisTaal de taalontwikkeling van vluchtelingen: "Een nieuwe taal leren gaat het snelst in je eigen omgeving. Daarom bezoeken de derdejaars studenten van Saxion de gezinnen wekelijks op AZC Almelo en in Twentse gemeentes."

Pabostudent Saxion helpt vluchteling thuis met taal

  Cultuur

88 pabo-studenten zijn afgelopen week gestart met het project ThuisTaal. Zij gaan wekelijks aan de slag met het stimuleren van taalontwikkeling in vluchtelingengezinnen. Hierbij werken de Overijsselse Bibliotheken, de Saxion Lerarenopleiding Basisonderwijs en nieuwkomersscholen samen.

Enschede - Om toegang te krijgen tot de Nederlandse samenleving is het noodzakelijk dat vluchtelingen de taal leren. Kinderen die op jonge leeftijd al een taalachterstand oplopen, halen dit later moeilijk in. Met het project ThuisTaal slaan de Overijsselse Bibliotheken en de Lerarenopleiding Basisonderwijs van Saxion Enschede de handen ineen om taalachterstanden en laaggeletterdheid binnen vluchtelingengezinnen te bestrijden.

Projectleider Karien van Buuren legt uit wat de kracht van het project is: "Een nieuwe taal leren gaat het snelst in je eigen omgeving. Daarom bezoeken de derdejaars pabo-studenten van Saxion de vluchtelingengezinnen wekelijks op AZC Almelo en in Twentse gemeentes. Ze lezen de kinderen voor, praten over boeken, doen talige spelletjes en oefeningen en bezoeken samen met het gezin de bieb. Ook geven de studenten ouders handvatten om het voorlezen over te nemen en het taalgebruik te stimuleren."

ThuisTaal verbindt mensen met verschillende sociaal culturele achtergronden en zorgt voor wederzijds begrip. Vluchtelingengezinnen raken bekend met maatschappelijke voorzieningen zoals de bibliotheek en vergroten zo hun sociale netwerk. Pabo-studenten leren de thuissituatie van de vluchtelingenkinderen kennen en realiseren zich welke invloed deze geïntegreerde aanpak heeft op de taalontwikkeling. Hierbij ontwikkelen zij materialen die thuis en op nieuwkomersscholen als de Globe in Enschede en de Horizon in Hengelo kunnen worden gebruikt.

Van Buuren: "Een belangrijk vervolg op ThuisTaal is deelname aan de VoorleesExpress. Een half jaar lang komt er een vrijwilliger bij het gezin thuis om voor te lezen en de taalontwikkeling nog meer te stimuleren. De vrijwilliger streeft er samen met de ouders naar dat taal en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen." In Enschede en Hengelo wordt nog gezocht naar enthousiaste vrijwilligers. Interesse? Kijk op: voorleesexpress.nl. ThuisTaal wordt gesteund door Werkgroep Vluchtelingen & Educatie van de samenwerkende fondsen.

Het project is een initiatief van Rijnbrink in samenwerking met Saxion Enschede en de Overijsselse Bibliotheken. Rijnbrink ondersteunt onder meer bibliotheken bij de realisatie van de culturele en maatschappelijke taken.

Meer berichten
Shopbox