Ria Verkuijl, Buurtbemiddeling Enschede

Kortere lontjes

  Column

Column Buurtbemiddeling

Nu velen nu al zo lang gedwongen thuiszitten vanwege werk of een kwetsbare gezondheid, worden de lontjes korter. Dit uit zich ook in de vorm van overlast die door buren wordt ervaren. Men let wat meer op elkaar, waardoor ook wederzijdse ergernissen uitvergroot kunnen raken.

De vrijwilligers van Buurtbemiddeling kunnen momenteel weliswaar niet aan huis komen, hun hulp kan toch nog steeds - digitaal - worden ingeroepen. Men kan sowieso altijd met Buurtbemiddeling telefoneren en ook via hen met de betreffende buren videobellen via whatsapp. Daarnaast kan men via e-mail tot een bemiddeling komen, waarbij de privacy van de betrokkenen d.m.v. blind copy (bcc) kan worden gewaarborgd. Maar nog niet iedereen kan goed met het internet overweg. In dat geval moet de bemiddeling tot nader tijdstip worden uitgesteld en zal Buurtbemiddeling degene die klaagt enkele adviezen geven. Aangezien aanbellen bij de buren momenteel niet is aan te raden, kan je elkaar een brief of kaartje sturen. Daarin kan je weloverwogen aangeven wat de overlast is en zelf met oplossingsgerichte voorstellen komen. Ook kan men dan zijn eigen situatie schetsen, zodat de buren meer begrip voor de hinder kunnen krijgen. Wel geldt dat je niets van elkaar moet eisen: het is altijd van het grootste belang om sámen tot een compromis te komen.

Zo had Henk veel last van de musicerende kinderen van de buren. Tevens hadden deze buren tussen de aangrenzende tuinen een hek geplaatst zonder hem daar van tevoren over in te lichten. Henk had er echter altijd al erg moeite mee om voor zichzelf op te komen met als gevolg dat hij de buren jarenlang negeerde. Pas toen hij aan de bel trok bij Buurtbemiddeling en er daadwerkelijk contact kwam met de betreffende buren werd hen duidelijk wat Henk precies dwars zat. Er werden redelijke tijden voorgesteld voor het musiceren en de buren weten nu dat Henk graag van tevoren wordt ingelicht als zij veranderingen overwegen die ook voor hem directe gevolgen zouden hebben. Het onderling contact is daarmee hersteld, wat zeker in deze moeilijke tijd wel zo bevorderlijk is voor de innerlijke rust.

Ria Verkuijl namens Buurtbemiddeling Enschede

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden