Foto: Franklin Veldhuis

Column Bertspraak: Een kat in de zak?

  Column

Een lezer vraagt mij of ik een beetje licht kan laten schijnen in de duisternis waarin hij zich naar zijn gevoel nu bevindt. Wat is het probleem? De lezer (laat ik hem Jan noemen) heeft als particulier bij een professionele handelaar een twee jaar oude auto gekocht. Zo op het oog niks aan de hand. Totdat later blijkt dat deze auto eerder betrokken is geweest bij een aanrijding en toen door de verzekeraar total loss is verklaard!
Jan doet meteen zijn beklag bij professionele handelaar. Deze stelt zich echter op het standpunt dat hij niks voor Jan kan doen. Zijn argument luidt dat hij als verkoper weliswaar bekend was met het schadeverleden van de auto, maar…Jan had als koper deze auto moeten laten onderzoeken door een deskundige voordat hij de koop sloot. En dat heeft Jan niet gedaan. Dus moet hij op de blaren zitten. Punt uit.

Dit geval doet mij denken aan een uitspraak van de Hoge Raad waarin hetzelfde probleem aan de orde kwam. De verkoper wist van een ernstig mankement. Had dat verzwegen en de koper had nagelaten om die auto te laten onderzoeken door een deskundige mede omdat die auto nog zo jong was en zo weinig kilometers op de teller had staan.
De Hoge Raad bepaalde toen dat de verkoper dit gebrek had moeten mededelen in verband met de goede trouw. De verkoper kan zich daarom niet verdedigen door de stellen dat de koper de dwaling aan zichzelf te wijten heeft.
Immers, zo ging de Hoge Raad verder, de goede trouw heeft juist de bedoeling om ook aan een min of meer onvoorzichtige koper bescherming te bieden tegen de nadelige gevolgen van dwaling die is veroorzaakt door opzettelijke verzwijging door de verkoper van belangrijke gegevens. Het enkele feit dat de koper ondeskundig is betekent niet dat hij verplicht is een deskundigenonderzoek te laten verrichten! Zeker niet als verkoper relevante feiten heeft verzwegen. Doe er uw voordeel mee!

In deze rubriek beantwoordt oud-jurist Bert Jannink regelmatig vragen van lezers. Ook een vraag, of reageren op dit stukje? Stuur een mail naar: bertjannink@outlook.com

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden